Redirecţionează 20% din impozitul pe profit

Acest tip de sponsorizare nu presupune alte cheltuieli suplimentare şi nu afectează profitul net al companiei!

Toate fondurile strânse din redirecţionarea celor 20% din impozitul pe profit vor fi utilizate pentru unul dintre proiectele pe care doriți să le finanțați:

1) CAPELA SF. IOSIF  –  LUMINĂ PENTRU SUFLET

2) AMENAJAREA UNUI CENTRU SOCIO-PASTORAL PAROHIAL PENTRU COPII ȘI TINERI

  • În cadrul acestui proiect se va repara și reamenaja cu acest scop un imobil de pe str. A. France 44 aflat în proprietatea parohiei noastre
  • Potrivit Legilor în vigoare privind sponsorizarea, aceasta se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului (vezi 1 sau 2 de mai sus), valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
  • Contract de sponsorizare – amenajare Centru socio-pastoral parohial pentru copii şi tineri – fişier PDF

Conform Legii, contribuabilii care efectuează sponsorizări scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt în limita a 5‰ din cifra de afaceri;
b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

MODALITATEA DE REDIRECŢIONARE ESTE FOARTE SIMPLĂ:

  • Compania îşi calculează suma aferentă celor 20% din impozitul pe profit.
  • Compania încheie un Contract de sponsorizare cu Parohia noastră (Contracte de sponsorizare gata completate cu datele noastre le găsiţi la Biroul parohial din cadrul Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor veacului XX, Piața T. Cipariu nr. 2 sau puteți să le descărcaţi de mai sus (fişiere PDF) urmând ca prin email să vă oferim scanat Contractul cu nr de înregistrare/ștampila și semnătura reprezentantului legal al parohiei).
  • După ce primiți scanat sau direct de la Biroul parohial Contractul de sponsorizare ștampilat și semnat, trebuie doar să ordonaţi transferul sumei corespunzătoare în contul parohiei noastre: Parohia „Sf. Iosif” Cartier Andrei Mureşanu, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Cipariu nr. 2; Cod fiscal: 7777978, reprezentată de pr. Mircea Marțian în calitate de administrator parohial, IBAN RO30RNCB0106026612080001, deschis la BCR, Sucursala Cluj.

Termenul limită de redirecţionare a impozitului pe profit este 31 decembrie.

Cu recunoștință asigurându-Vă de rugăciunile noastre în calitatea dvs. de binefăcători,

Pr. Mircea Marțian, administrator parohial
0745-265935, mircea.martian@gmail.com