Arhiva categoriei: Resurse

De ţinut minte – pentru credincioşi

Menirea noastră pe pământ este să-L cunoaştem pe Dumnezeu, să-L iubim, să-I servim şi aşa să ajungem la fericirea cerească. Îl cunoaştem pe Dumnezeu din credinţă, Îl iubim şi-L servim prin împlinirea poruncilor şi folosirea mijloacelor harului dumnezeesc. I. Credinţa … Continuarea

Publicat în Resurse, Spiritualitate | Etichete , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Litania în cinstea Sfintei Fecioare

Doamne, îndură-Te spre noi, Cristoase, îndură-Te spre noi, Doamne, îndură-Te spre noi, Cristoase, auzi-ne. Cristoase, ascultă-ne. Tată din cer, Dumnezeule, îndură-Te spre noi, Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-Te spre noi. Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-Te spre noi. Sfântă Treime, un singur … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , | Lasă un comentariu

Ora de Adoraţie

Să ştii, fiica mea iubită, că, de câte ori va privi cineva la Mine în Sf. Euharistie cu credinţă şi cu evlavie, de atâtea ori voi privi şi Eu la el şi în cer se va bucura de fericirea deosebită … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

Rugăciuni către Domnul nostru Isus Cristos

Cultul Preasfintei Inimi a lui Isus – Mărturisirea şi cuminecarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus – Din nemărginita milă a Inimii Mele, tuturor acelora care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vineri din lună, … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Psalmii de penitenţă

Psalmul 6 Stăpâne-al meu, pedeapsă dă-mi, dar fără de mânie, Fii milostiv cu mine, căci nu mai am putere şi vindecă-mă, Doamne, căci tremur pân-la os; făptura toată îmi e cutremurată. Doamne, cât vei mai zăbovi?… Întoarce-Te, Stăpâne, şi scapă-mă … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Pregătire pentru Sfânta Spovadă

Pocăinţa este o taină prin care primim iertarea păcatelor atunci când, cu părere de rău adevărată şi hotărâre de îndreptare, le spovedim preotului orânduit. Fiecare creştin care vrea să-şi mântuiască sufletul e dator să-şi spovedească păcatele înaintea preotului, cel puţin … Continuarea

Publicat în Pastoraţia adulţilor, Pastoraţia familiilor, Pastoraţia tinerilor, Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , , , , | Lasă un comentariu

Binecuvântarea Euharistică

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Poporul: Amin. Dumnezeu este Domnul şi ni S-a arătat nouă, binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului (vers 8). Binecuvântat eşti, Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce, … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , | Lasă un comentariu

Rugăciuni recomandate după Sfânta Cuminecare

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viaţă veşnică, iar scumpul Tău Sânge spre iertarea păcatelor. Să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie şi sănătate; iar la a doua Ta venire învredniceşte-mă să stau de-a dreapta … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , | Lasă un comentariu

Liturghia Sfântului Ioan Gură-de-Aur

Diaconul (spune cu voce ridicată:) Binecuvântează, părinte. Preotul: Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Corul: Amin Preotul sau diaconul: Cu pace, Domnului să ne rugăm. Corul: Doamne, îndură-Te … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , , | Lasă un comentariu

Doxologia

Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună învoire. Te lăudăm, Te binecuvântăm, ne închinăm Ţie, Te mărim pe Tine; Îţi mulţumim pentru mare mărirea Ta. Doamne, Împărate, Dumnezeule ceresc, Părinte atotţinătorule; Doamne, Fiule … Continuarea

Publicat în Resurse, Rugăciuni şi devoţiuni, Spiritualitate | Etichete , , | Lasă un comentariu