Pregătiri pentru Hramul Capelei noastre în cel de-al 160-lea an al Eparhiei de Cluj-Gherla

Având în vedere că în acest an, în luna noiembrie, ziua 26, se vor împlini 160 de ani de la înfiinţarea Eparhiei noastre, atunci de Gherla, astăzi de Cluj-Gherla, vor fi organizate în acest sens pe întreg teritoriul eparhiei, diferite momente şi celebrări comemorative.

În cadrul acestor celebrări comemorative se înscrie şi sărbătorirea Patronului Eparhiei și a Capelei noastre, Sfântul Iosif, Logodnicul Preacuratei Fecioare Maria.

Vă invităm să pregătim împreună această sărbătoare de poruncă printr-o Novenă de rugăciune către Sfântul Iosif, dorind prin aceasta să cerem de la Bunul Dumnezeu harul credinţei pentru  toți credincioşii comunității noastre, precum şi pentru ca familiile creştine să trăiască în sfinţenie şi bună înţelegere.

Această Novenă a început în ziua de 16 ianuarie 2013, cuprinde nouă miercuri succesive şi se va încheia în ultima zi de miercuri, 13 martie 2013, dinaintea Hramului Capelei noastre celebrat la 19 martie a.c.

În plus invităm preoții slujitori și pe toţi credincioșii să înveţe şi să cânte Imnul  Iosif este sfântul, ale cărui versuri le oferim mai jos:

Iosif este sfântul ales din vecie
Să poarte de grijă de-un Om-Dumnezeu,
Să fie soț vrednic al Mamei Fecioare,
Pe Pruncul Isus să-L păzească de rău. – bis

Iosif, prin credinţă, luptând cu primejdii,
Menirea sa sfântă cu drag a-mplinit,
Şi pildă de cinste, de jertfă şi muncă
A dat tuturora în chip strălucit. – bis

O viaţă retrasă, în muncă şi rugă
A dus în tăcere aici pe pământ;
Unit prin credinţă şi mare iubire
Cu Tatăl, cu Fiul şi Spiritul Sfânt. – bis

În ceasul din urmă avu fericirea
Să-L aibă alături pe blândul Isus;
Durerile morţii să-i fie-alinate
De glasul Mariei cu farmec nespus. – bis

Vă încredinţez grijii şi ocrotirii Sfântului Iosif,
Patronul Eparhiei şi al Capelei noastre.

Pr. Mircea Marţian