Exerciţii spirituale pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului, cu Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla

Afis-Ex. Spirituale ND 2017Cu bucurie, în apropierea marii Sărbători a Naşterii Domnului, PS Florentin Crihălmeanu Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla invită la rugăciune şi reculegere în Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca, pe firul unui drum spiritual presărat cu „Gânduri de Crăciun” – tema generală a exerciţiilor spirituale propuse credincioşilor.

În cele trei zile dintre 12-14 dec. 2017, Preasfinţia Sa va celebra, zilnic, Sfânta Liturghie (de la ora 18.00) şi, în continuare, de la ora 19.15, va susţine expuneri tematice după următorul program: marţi, 12 decembrie, tema expunerii va fi „Dumnezeul iubitor de oameni”, cu textul de bază: „Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Isus” (cf. Fil 2,5). Va urma, miercuri, 13 decembrie, cea de-a doua meditaţie: „Dumnezeu printre oameni”, textul fiind: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău!” (cf. Lc 1, 38), iar în ultima zi, joi, 14 decembrie, Preasfinţia Sa va prezenta tema: „Oameni iubitori de Dumnezeu”, pe baza textului: „S-au întors păstorii preamărind și lăudând pe Dumnezeu” (cf. Lc 2, 20).

Invitând la zilele de pregătire spirituală pentru Naşterea Domnului, Ierarhul clujean adresează, tuturor, urarea: «Uniți în credinţă şi bucurie, în anul centenarului Marii Uniri, îl rugăm pe Domnul ce renaște în sufletele noastre să dăruiască pe pământ pace și bună înțelegere. Glasul Arhiereului nostru Iuliu Hossu, vestitorul Marii Uniri, răsună și astăzi: „Dreptate și adevăr la temelia României întregite! Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu! Pe pământ pace!”. Sărbătoarea Nașterii Domnului să ne fie tuturor cu pace și bucurie sufletească în comuniune frățească! La mulți ani sfinți! » † Florentin.

DIRMM
Episcopia de Cluj-Gherla

Modelul vieţii îngereşti, prezentat de Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, în pregătirea Sărbătorii Naşterii Domnului

Afis-Exercitii-Spirituale-NÎn paginile Scripturii, o lume nevăzută se face de multe ori cunoscută, lumea îngerească. Mesajul evanghelic vorbeşte despre prezenţa şi cuvintele îngerilor bine-vestitori. Ei aduc vestea Întrupării şi a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos – momentul crucial din Istoria Mântuirii scrisă pentru Neamul Omenesc de mâna lui Dumnezeu.

Viaţa oferită în slujba lui Dumnezeu este tema Exerciţiilor Spirituale pe care Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, le va susţine în pregătirea Sărbătorii Naşterii Domnului. Subiectul a fost ales în contextul special al instituirii, de către Sfântul Părinte Francisc, a unui An al Vieţii Consacrate pentru Biserica Catolică din întreaga lume. Pentru a explica darul vieţii consacrate, Ierarhul clujean va vorbi despre îngeri, despre prezenţa şi rolul lor, dar şi despre modelul pe care-l oferă aceşti mesageri ai credinţei, pentru a trăi cu vrednicie consacrarea primită prin Botezul creştin.

Începând de marţi 16 decembrie şi până joi, 18 decembrie 2014, zilnic, de la ora 19.15, în Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca (B-dul Eroilor nr. 10), Preasfinţia Sa va susţine conferinţele cu următoarele titluri: 1. Îngerii consacraţi laudei şi slujirii Domnului. Ascultarea, cu textul de bază: „Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul.” (cf. Apoc. 12,7); 2. Îngeri vestitori şi oameni consacraţi slujirii Pruncului divin. Castitatea, pornind de la cuvântul îngerului vestitor: „Eu sunt Gabriel cel ce stă înaintea lui Dumnezeu şi am fost trimis să-ţi binevestesc acestea.” (cf. Lc 1,19); 3. «Îngeri în trup», oameni în slujba lui Hristos. Sărăcia,cu textul: „Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil.” (cf. Lc 2, 16-17).

Invitând la pregătire spirituală pentru a-L primi în suflet pe Hristos care renaşte, PS Florentin adresează, tuturor, urarea: «Precum îngerii cerului au ales liber să-L laude şi să-L slujească pe Domnul şi noi, creştinii de astăzi, la Sărbătoarea Naşterii Domnului, să ne aşezăm în faţa ieslei din peştera Bethleemului şi, privind cu iubire Pruncul născut pentru a noastră mântuire, să reînnoim cu bucurie consacrarea primită prin botez. Fie ca această bucurie să ne dea un elan sfânt pe drumul trăirii noastre creştine şi mângâiere sufletească de Sfintele Sărbători! Bogate şi alese haruri cereşti, cu arhierească binecuvântare! † Florentin».

Viorica Sabo – DIRMM
Episcopia de Cluj-Gherla