Modelul vieţii îngereşti, prezentat de Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, în pregătirea Sărbătorii Naşterii Domnului

Afis-Exercitii-Spirituale-NÎn paginile Scripturii, o lume nevăzută se face de multe ori cunoscută, lumea îngerească. Mesajul evanghelic vorbeşte despre prezenţa şi cuvintele îngerilor bine-vestitori. Ei aduc vestea Întrupării şi a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos – momentul crucial din Istoria Mântuirii scrisă pentru Neamul Omenesc de mâna lui Dumnezeu.

Viaţa oferită în slujba lui Dumnezeu este tema Exerciţiilor Spirituale pe care Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, le va susţine în pregătirea Sărbătorii Naşterii Domnului. Subiectul a fost ales în contextul special al instituirii, de către Sfântul Părinte Francisc, a unui An al Vieţii Consacrate pentru Biserica Catolică din întreaga lume. Pentru a explica darul vieţii consacrate, Ierarhul clujean va vorbi despre îngeri, despre prezenţa şi rolul lor, dar şi despre modelul pe care-l oferă aceşti mesageri ai credinţei, pentru a trăi cu vrednicie consacrarea primită prin Botezul creştin.

Începând de marţi 16 decembrie şi până joi, 18 decembrie 2014, zilnic, de la ora 19.15, în Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca (B-dul Eroilor nr. 10), Preasfinţia Sa va susţine conferinţele cu următoarele titluri: 1. Îngerii consacraţi laudei şi slujirii Domnului. Ascultarea, cu textul de bază: „Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul.” (cf. Apoc. 12,7); 2. Îngeri vestitori şi oameni consacraţi slujirii Pruncului divin. Castitatea, pornind de la cuvântul îngerului vestitor: „Eu sunt Gabriel cel ce stă înaintea lui Dumnezeu şi am fost trimis să-ţi binevestesc acestea.” (cf. Lc 1,19); 3. «Îngeri în trup», oameni în slujba lui Hristos. Sărăcia,cu textul: „Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil.” (cf. Lc 2, 16-17).

Invitând la pregătire spirituală pentru a-L primi în suflet pe Hristos care renaşte, PS Florentin adresează, tuturor, urarea: «Precum îngerii cerului au ales liber să-L laude şi să-L slujească pe Domnul şi noi, creştinii de astăzi, la Sărbătoarea Naşterii Domnului, să ne aşezăm în faţa ieslei din peştera Bethleemului şi, privind cu iubire Pruncul născut pentru a noastră mântuire, să reînnoim cu bucurie consacrarea primită prin botez. Fie ca această bucurie să ne dea un elan sfânt pe drumul trăirii noastre creştine şi mângâiere sufletească de Sfintele Sărbători! Bogate şi alese haruri cereşti, cu arhierească binecuvântare! † Florentin».

Viorica Sabo – DIRMM
Episcopia de Cluj-Gherla

Seară de reculegere pentru tineri

Logo-INTC2015-300x300Fericiţi cei săraci cu spiritul, căci a lor este împărăţia cerurilor”(Mt.5,3)

Au trecut deja câteva zile de când am intrat în perioada Postului Crăciunului, un timp binecuvântat de pregătire pentru marea Sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos.

Vă propunem
o SEARĂ DE RECULEGERE PENTRU TINERI
S
âmbătă 6 decembrie 2014, ora 17.00
Capela Sfântul Iosif

  • Pentru a ne putea pregăti cu toţii sufletele în vederea măritei sărbători ce se apropie.
  • Pentru sărbătoarea adeziunilor ASTRU.

Zilele de reculegere sunt momente în care ne oprim din activitatea noastră zilnică, pentru a-L redescoperi pe Cel care este Creatorul a toate.

Te îndemnăm apoi să partici la Sfânta Liturghie pentru tineri, de la ora 18.30.

Responsabil cu pastoraţia tinerilor,
Pr. Florin Isac, 0745 -608892

Meditaţia

Să-L ador pe Dumnezeu prezent în mine şi să mă smeresc în faţa Lui.

Doamne, Dumnezeul meu, cred că locuieşti în inima mea, că pătrunzi în adâncurile sufletului meu şi străbaţi gândurile mele.

Cu simţămintele cele mai adânci mă închin Ţie şi Îţi aduc cinstirea cuvenită din partea făpturii către Ziditorul ei, Stăpânul preaînalt şi iubitor.

Să citesc încet, încercând să înţeleg, să gust:

(Propuneri pentru cărţi de meditaţie: Toma de Kempis, Urmarea lui Cristos; P. Plus, Înfruntă viaţa; Sf. Alfons, Şcoala iubirii lui Cristos; Fie voia Ta; Sf. Ioan Vianney, Meditaţii Euharistice; Sf. Francisc de Sales, Îndrumare pentru viaţa evlavioasă; Chiara Lubich, Cuvântul vieţii ).

Să mă întreb:

1. Care este semnificaţia acestor rânduri;

2. Ce reţin din ele;

3. Ce am făcut în trecut în legătură cu acest punct;

4. Ce am de făcut în viitor.

După meditaţie

1. Să mulţumesc lui Dumnezeu pentru lumina primită;

2. Să-I ofer hotărârile luate;

3. Să-L rog stăruitor să mă facă să-I fiu credincios.

Mama mea preabună, Preasfântă Fecioară, mă ofer cu totul ţie şi, ca să-mi arăt încrederea faţă de tine, îţi ofer ochii, urechile, gura, vorbele, inima mea şi pe mine însumi. Fiind deci cu totul al tău, păstrează-mă şi mă ocroteşte ca pe averea şi proprietatea ta. Amin.

Rugaţi-vă neîncetat

(O seamă de deprinderi sufleteşti pentru intensificarea vieţii spirituale în decursul zilei).

Mă scol dis-de-dimineaţă; de îndată ce sunt îmbrăcat, mă aşez în genunchi şi mă rog lui Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare să mă ajute să reuşesc în lucrul meu. Apoi mă aşez la lucru. Dacă nu merge, mă reaşez în genunchi şi reîncep să mă rog până când inspiraţia vine (Haydn).

Viaţa spirituală o putem defini ca fiind starea de activitate obişnuită a unui suflet preocupat să-şi stăpânească pornirile naturale şi să-şi însuşească deprinderea de a judeca şi de a se conduce în toate după lumina Evangheliei şi după exemplul lui Isus.

Prima hrană zilnică a acestei vieţi spirituale o formează rugăciunile de dimineaţă, meditaţia şi Sfânta Liturghie. Dar, pe lângă acestea, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, după împrejurări şi după dispoziţiile sufleteşti, te mai poţi folosi de una dintre rugăciunile de mai jos. Important este ca fiecare activitate să o facem din iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.

Înainte de învăţat

Bunule Isuse, Care la doisprezece ani ai şezut în mijlocul învăţătorilor, îi ascultai, îi întrebai şi le răspundeai, încât se minunau toţi de înţelepciunea Ta, trimite-mi darul şi luminează-mă să învăţ ceea ce Îţi place şi să le pot împlini spre lauda Numelui Tău. Amin.

În timp ce înveţi

Fiule, când vei avea vreo dificultate în munca ta, înalţă-ţi spiritul la Dumnezeu şi roagă-L să-ţi ajute, iar El te va ajuta (Gratry).

Doamne, ţine sufletul meu treaz şi trimite asupra lui lumină îmbelşugată. Amin.

După învăţat

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că lucrul început sub privirea Ta l-am continuat şi l-am terminat în acelaşi fel. Fă să mă servesc de adevăr pentru mântuirea mea şi a altora şi niciodată să nu întreprind ceva care să Te supere. Amin.

Examenul particular de conştiinţă

Dacă am corecta anual chiar şi numai o singură greşeală, foarte curând am fi desăvârşiţi (Toma de Kempis).

Examenul particular de conştiinţă este o scurtă privire asupra defectului dominant pe care ne-am hotărât să-l combatem ori asupra virtuţii pe care te-ai hotărât să o practici.

Examinează-te în timpul zilei şi vezi dacă ai căzut cumva din nou în greşeala pe care ţi-ai propus s-o combaţi.

Dacă da, reînnoieşte-ţi hotărârea de îndreptare şi cere harul lui Dumnezeu pentru a reuşi.

Mijloace pentru stăruinţă în hotărârea luată

1. Reînnoieşte-ţi hotărârea în fiecare dimineaţă la rugăciune, la Sfânta Liturghie şi în timpul zilei, mai ales în faţa anumitor împrejurări.

2. Caută să prevezi ocaziile recăderii, ca să te fereşti şi să te aperi împotriva lor.

3. Dacă ai căzut, trezeşte-ţi îndată părerea de rău.

4. De fiecare dată când ai săvârşit iarăşi greşeala pe care te-ai hotărât s-o combaţi, impune-ţi o penitenţă, fie şi uşoară.

5. Reflectează cât mai des asupra motivelor care trebuie să te îndemne să te fereşti de greşeala de care te-ai hotărât să te desprinzi.

Rugăciune în ispite de necurăţie

Isuse al meu preaputernic, Tu, Care ai surpat puterea şarpelui necurat, nu mă lăsa muşcat de pofta necurată. Cei răi vorbesc şi fac lucruri necuviincioase; ajută-mă să nu-i ascult şi să nu-i urmez.

Fă, Isuse, ca trupul meu să fie Biserica Ta, iar sufletul – chipul feţei Tale.

Mamă Sfântă Preacurată, sub acoperământul tău alerg. Ţine-mă curat ca o floare în grădina lui Isus. Amin.

Vizita la Sfântul Sacrament

Vino la mine când eşti amărât; vino, căci în afară de Mine nu este ajutor care să scape, nu este sfat care să folosească, nu este doctorie care să tămăduiască (Toma de Kempis).

În timpul vizitei la Sfântul Sacrament se pot recita orice rugăciuni (Tatăl nostru, Născătoarea, Rozarul, Paraclisul etc.); poţi să le oferi pentru tine, pentru părinţi, pentru unirea Bisericilor etc. Te poţi folosi şi de rugăciunile de mai jos.

Te ador, Isuse

Dumnezeul meu şi iubirea mea Mă închin Ţie cu cea mai adâncă smerenie. Te rog, cu toată slăbiciunea iubirii mele, să primeşti vizita şi adoraţia mea ca şi cum Te-aş vizita şi adora în toate bisericile şi chivoturile din lume, unde locuieşti singuratic şi părăsit. Te rog, primeşte împărtăşirile mele spirituale, actele de iubire şi toate faptele bune pe care le pot face, ca să aduc mângâiere Preasfintei Tale Inimi prezentă în Sfânta Euharistie.

Te ador, Isuse, în toate chivoturile, dar mai ales acolo unde, în afară de preoţi, nici un suflet nu Te primeşte, nici o mână nu împodobeşte biserica Ta, nici un ochi nu Te caută şi nici o inimă nu Te doreşte.

Acolo ajută-mă să mă grăbesc cu spiritul, acolo să-Ţi aduc faptele mele de iubire, acolo să mă odihnesc la picioarele Tale. Mântuitorul meu din Preasfântul Sacrament, Ţie-Ţi închin viaţa şi moartea mea; primeşte-mi inima la picioarele altarului, căci acolo îmi aflu adevărata odihnă a sufletului. Amin.

(din “Cartea de rugăciuni” sub îngrijirea pr. prof. Anton Goţia,
Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996
)

Pastoraţia copiilor, anul catehetic 2012-2013

Dragi copii, părinți și însoțitori.

Vă așteptăm cu mult drag și în acest an să ne bucurăm împreună la unul sau mai multe programe speciale dedicate vouă:

 ☺SFÂNTA LITURGHIE PENTRU COPII
celebrată în fiecare duminică cu începere de la ora 11.30


☺CATEHEZĂ PE DIFERITE GRUPE DE VÂRSTĂ

  • Grupa „Bunului Păstor”, 3-6 ani, responsabil Cristina Sechelea, tel. 0748-593411 – joi, două grupe: ora 16.15, respectiv  ora 17.30, Atriumul din faţa Căsuţei îngerilor
  • Grupa Mică Pregătitoare, 7-8 ani, responsabil Otilia David, tel. 0728-257333 – duminică ora 10.15, Căsuţa Sfinţilor
  • Grupa Mare Pregătitoare, 9-10 ani, responsabil Adriana Tuşa, tel. 0755-356190 – duminică ora 10.15, Căsuţa Bibliei
  • Grupa de Aprofundare, 10-13 ani, responsabil Persida Balint, tel. 0743-222253 – duminică ora 10.15, Cateheză Balcon B

  Continuă lectura „Pastoraţia copiilor, anul catehetic 2012-2013”

Anunţuri

O nouă săptămână plină de Har la Capela noastră!

  • SF. ANTON BINECUVINTEAZĂ FAMILIA MEA!!!

Vizita relicvelor Sf. Anton de Padova în parohia noastră – invitaţie speciala:

LUNI, 27 IUNIE, LA OFICIUL SPECIAL DE VINDECARE, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 18.00!

  • Joi 30 iunie – ZIUA MONDIALĂ DE SFINŢIRE A PREOŢILOR – LITURGHIE ARHIEREASCĂ ÎN CAPELA NOASTRĂ DE LA ORA 10.30. Meditaţie tematică  apoi împărţirea preoţilor în cinci grupe de discuţii şi împărtaşirea reflecţiilor în plen.
  • Vineri 1 iulie – Sărbătoarea Preasfintei Inimi a Lui Isus …  Ora 8.45 – OFICIU ÎNCHINAT PREASFINTEI INIMI URMAT DE SFÂNTA LITURGHIE ŞI O ORĂ DE ADORAŢIE EUHARISTICĂ.
  • Există DVD-uri video ce imortalizează Prima Împărtăşanie Solemnă a copiilor din Parohia noastră şi de la Şcolile Centrale din Cluj- Napoca – mai 2011 – cost 20 lei – înscrieri la Biroul Parohial.

Vă aşteptăm,

Pr. Mircea Marţian

Acest site utilizează cookie-uri. Pentru a asigura buna funcţionare, pentru a îmbunătăţi utilizarea şi funcţionalitatea acestuia, pentru a personaliza conţinutul şi anunţurile, şi pentru a analiza traficul, asemenea majorităţii site-urilor, folosim cookie-uri. Dacă nu sunteți de acord, unele funcționalități s-ar putea să fie indisponibile. Puteţi oricând să vă schimbaţi sau să vă retrageţi consimţământul. Aflați mai multe detalii aici.
Accept
Nu accept