Poruncile şi Sacramentele

PORUNCILE LUI DUMNEZEU (DECALOGUL)

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine; să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.

2. Să nu iei Numele Domnului Dumnezeului tău în deşert.

3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.

4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.

5. Să nu ucizi.

6. Să nu fii desfrânat.

7. Să nu furi.

8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.

10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.

PORUNCILE BISERICII

1. Să ţii sărbătorile legate.

2. Să asculţi Sfânta Liturghie, duminicile şi în sărbători, cu evlavie, cum se cuvine.

3. Să ţii posturile şi ajunurile după cum te învaţă Biserica.

4. Să-ţi mărturiseşti păcatele la preotul orânduit şi să te cumineci cel puţin o dată pe an, la Paşti.

5. Să nu faci nuntă în zilele oprite ale anului.

CELE ŞAPTE TAINE (SACRAMENTE)

1. Botezul

2. Mirul

3. Pocăinţa

4. Sfânta Euharistie

5. Maslul (Ungerea bolnavilor)

6. Preoţia

7. Căsătoria

(din “Cartea de rugăciuni” sub îngrijirea pr. prof. Anton Goţia,
Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996
)