Oficiu special de rugăciune

grup de rugaciuneGrupul parohial de Rugăciune Copiii Sf. Iosif,
are bucuria de a Vă invita
miercuri, 10.05.2017,
cu începere de la ora 17.00,
la un
Oficiu special de rugăciune
închinat părintelui nostru ocrotitor Sf. Iosif.

Intenţiile generale de rugăciune pentru această lună:

  • Pentru o trăire adevărată a credinței în lumina Preacuratei Fecioarei Maria.
  • Pentru toți martirii și mărturisitorii credinței.
  • Pentru creştinii din Africa: să dea o mărturie profetică de reconciliere, de dreptate şi de pace imitându-l pe Isus milostiv.

Seara se va încheia cu Adoraţie Euharistică, urmată de o agapă fraternă în care vor fi sărbătoriți cei care au ziua de naștere în lunile aprilie și mai.

Vă aşteptăm cu mult drag,
Pr. Mircea Marţian, tel. 0745-265935

Prohodul Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului”La mutarea Ta, Maică și Fecioară prea curată, Ți-au cântat cu duioșie îngerii toți/
Și mulțime mare de popor creștin.”

În ajunul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, vineri, 14 august 2015,
vă aşteptăm, cu începere de la ora 17.30,
să ne rugăm împreună

PROHODUL MAICII DOMNULUI

Cei care doresc sunt invitați să participe la Pelerinajul tradițional de la Biserica Parohială din Nicula, desfășurat în zilele de 14-15 august 2015.

”Prea Sfânt Trupul Tău/ Ucenicii plângându-L, Curată,
Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări/ De petrecerea cea de aici la cer.”

O zi pentru apărarea vieţii

Maica Domnului Guadalupeîn prezența Icoanei Maicii Sfinte de Guadalupe, Protectoarea copiilor nenăscuţi.

În program:

11.15. Primirea Icoanei şi a grupului de pelerini din Timişoara care o însoţesc.

11.30. Sfânta Liturghie  animată de copii – răspunsuri oferite de  Corul de copii Allegria, dirijat de Cristina Nagy.

VIZITA PRINCIPESEI  MARGARETA ŞI A PRINCIPELUI RADU DE ROMÂNIA.

Procesiune până în fața Clinicii de Obstretica-Ginecologie Dominic Stanca (pentru a sprijini Proiectul 40 de zile pentru viaţă).

 Vă aşteptăm cu drag,
Pr. Mircea Marţian, 0745-265935,
mircea.martian@gmail.com

Prohodul Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului„La mutarea Ta, Maică şi Fecioară preacurată, / Ți-au cântat cu duioşie îngerii toţi/ Şi mulţime mare de popor creştin.”

În ajunul
Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului,

joi 14 august 2014,

vă aşteptăm,cu începere de la ora 17.30,

să ne rugăm împreună

PROHODUL MAICII DOMNULUI

Cei care doresc sunt invitați să participe la Pelerinajul tradiţional de la Biserica Parohială din Nicula desfăşurat în zilele de 14-15 august 2014!

”PreaSfânt Trupul Tău/ Ucenicii plângându-L, Curată,
Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări/ De petrecerea cea de aici la cer.”

Litania în cinstea Sfintei Fecioare

Doamne, îndură-Te spre noi,
Cristoase, îndură-Te spre noi,
Doamne, îndură-Te spre noi,
Cristoase, auzi-ne.
Cristoase, ascultă-ne.
Tată din cer, Dumnezeule, îndură-Te spre noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-Te spre noi.
Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-Te spre noi.
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-Te spre noi.
Sfântă Marie, roagă-te pentru noi
Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi
Sfântă fecioară a fecioarelor, roagă-te pentru noi
Mama lui Cristos, roagă-te pentru noi
Mama harului dumnezeiesc, roagă-te pentru noi
Mamă nepătată, roagă-te pentru noi
Mamă preacurată, roagă-te pentru noi
Mamă neprihănită, roagă-te pentru noi
Mamă pururea fecioară, roagă-te pentru noi
Mamă vrednică de iubire, roagă-te pentru noi
Mamă minunată, roagă-te pentru noi
Mama bunului sfat, roagă-te pentru noi
Mama Creatorului, roagă-te pentru noi
Mama Mântuitorului, roagă-te pentru noi
Fecioară prea înţeleaptă, roagă-te pentru noi
Fecioară vrednică de cinste, roagă-te pentru noi
Fecioară vrednică de laudă, roagă-te pentru noi
Fecioară puternică, roagă-te pentru noi
Fecioară miloasă, roagă-te pentru noi
Fecioară credincioasă, roagă-te pentru noi
Oglinda dreptăţii, roagă-te pentru noi
Scaunul înţelepciunii, roagă-te pentru noi
Pricina bucuriei noastre, roagă-te pentru noi
Vas spiritual, roagă-te pentru noi
Vas vrednic de cinste, roagă-te pentru noi
Vas vestit de cucernicie, roagă-te pentru noi
Trandafire tainic, roagă-te pentru noi
Turnul lui David, roagă-te pentru noi
Turn de fildeş, roagă-te pentru noi
Casă de aur, roagă-te pentru noi
Chivotul legii, roagă-te pentru noi
Poarta Cerului, roagă-te pentru noi
Steaua dimineţii, roagă-te pentru noi
Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi
Scăparea păcătoşilor, roagă-te pentru noi
Mângâierea mâhniţilor, roagă-te pentru noi
Ajutorul creştinilor, roagă-te pentru noi
Regina Îngerilor, roagă-te pentru noi
Regina Patriarhilor, roagă-te pentru noi
Regina Profeţilor, roagă-te pentru noi
Regina Apostolilor, roagă-te pentru noi
Regina Martirilor, roagă-te pentru noi
Regina Mărturisitorilor, roagă-te pentru noi
Regina Fecioarelor, roagă-te pentru noi
Regina tuturor Sfinţilor, roagă-te pentru noi
Regină zămislită fără prihană strămoşească, roagă-te pentru noi
Regină înălţată cu trup la cer, roagă-te pentru noi
Regina preasfântului Rozar, roagă-te pentru noi
Regina păcii, roagă-te pentru noi
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, îndură-Te spre noi.

Preotul: Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu.
Credincioşii: Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.
Preotul: Să ne rugăm:

Dă-ne, Doamne Dumnezeule, harul pentru ca noi, servii Tăi, să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minţii şi a trupului şi, prin mijlocirea Preasfintei Maria pururea Fecioară, să fim mântuiţi de tristeţea de acum şi să ne bucurăm de fericirea veşnică. Amin.

(din “Cartea de rugăciuni” sub îngrijirea pr. prof. Anton Goţia,
Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996
)