Modelul vieţii îngereşti, prezentat de Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, în pregătirea Sărbătorii Naşterii Domnului

Afis-Exercitii-Spirituale-NÎn paginile Scripturii, o lume nevăzută se face de multe ori cunoscută, lumea îngerească. Mesajul evanghelic vorbeşte despre prezenţa şi cuvintele îngerilor bine-vestitori. Ei aduc vestea Întrupării şi a Naşterii Domnului nostru Isus Hristos – momentul crucial din Istoria Mântuirii scrisă pentru Neamul Omenesc de mâna lui Dumnezeu.

Viaţa oferită în slujba lui Dumnezeu este tema Exerciţiilor Spirituale pe care Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, le va susţine în pregătirea Sărbătorii Naşterii Domnului. Subiectul a fost ales în contextul special al instituirii, de către Sfântul Părinte Francisc, a unui An al Vieţii Consacrate pentru Biserica Catolică din întreaga lume. Pentru a explica darul vieţii consacrate, Ierarhul clujean va vorbi despre îngeri, despre prezenţa şi rolul lor, dar şi despre modelul pe care-l oferă aceşti mesageri ai credinţei, pentru a trăi cu vrednicie consacrarea primită prin Botezul creştin.

Începând de marţi 16 decembrie şi până joi, 18 decembrie 2014, zilnic, de la ora 19.15, în Catedrala „Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca (B-dul Eroilor nr. 10), Preasfinţia Sa va susţine conferinţele cu următoarele titluri: 1. Îngerii consacraţi laudei şi slujirii Domnului. Ascultarea, cu textul de bază: „Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul.” (cf. Apoc. 12,7); 2. Îngeri vestitori şi oameni consacraţi slujirii Pruncului divin. Castitatea, pornind de la cuvântul îngerului vestitor: „Eu sunt Gabriel cel ce stă înaintea lui Dumnezeu şi am fost trimis să-ţi binevestesc acestea.” (cf. Lc 1,19); 3. «Îngeri în trup», oameni în slujba lui Hristos. Sărăcia,cu textul: „Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc culcat în iesle şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest copil.” (cf. Lc 2, 16-17).

Invitând la pregătire spirituală pentru a-L primi în suflet pe Hristos care renaşte, PS Florentin adresează, tuturor, urarea: «Precum îngerii cerului au ales liber să-L laude şi să-L slujească pe Domnul şi noi, creştinii de astăzi, la Sărbătoarea Naşterii Domnului, să ne aşezăm în faţa ieslei din peştera Bethleemului şi, privind cu iubire Pruncul născut pentru a noastră mântuire, să reînnoim cu bucurie consacrarea primită prin botez. Fie ca această bucurie să ne dea un elan sfânt pe drumul trăirii noastre creştine şi mângâiere sufletească de Sfintele Sărbători! Bogate şi alese haruri cereşti, cu arhierească binecuvântare! † Florentin».

Viorica Sabo – DIRMM
Episcopia de Cluj-Gherla

Serbarea „Bucuria de Crăciun”

Vă invităm cu mic, cu mare

la o mare sărbătoare…

 sâmbătă, 17 decembrie 2011,

Capela Sf. Iosif

începând cu ora 17.00

 SERBAREA „BUCURIA DE CRĂCIUN”

 pregătită de copii pentru Pruncul Isus.

Invitați speciali:

Episcopul Florentin și… Moș Crăciun !!!