Lansarea sitului parohial

Iubiţi copii, tineri şi soţi creştini, dragi familii ale comunităţii noastre parohiale şi dragi persoane ce sunteţi sau vă simţiţi singuri,

După cum deja cei mai mulţi dintre dumneavoastră ştiţi, pulsul vieţii parohiei noastre a fost marcat în ultimii patru ani de câteva transformări. Fără a idealiza sau compătimi trecutul ori viitorul, avem privilegiul de a ne bucura de un nou timp de har pe care Domnul ni-l dăruieşte şi şansa unei  noi şi fericite perioade în existenţa noastră, ca şi comunitate parohială greco-catolică clujeană. Iar când primeşti un dar, e semn că cel care ţi-l oferă te iubeşte şi nu-ţi rămâne să spui decât un sincer şi spontan „Mulţumesc!” Mulţumim Isuse! Mulţumim Marie! Mulţumim Sfinte Iosif!

Comunitatea noastră parohială are datoria de a conştientiza lucrarea Domnului în viaţa ei şi de a accepta schimbările determinate de necesităţile pastorale actuale, dar şi de noua locaţie în viitoarea Catedrală dedicată martirilor şi mărturisitorilor Bisericii Române Unite, care au presupus, pe de o parte reînnoirea echipei responsabililor pastorali din comunitatea noastră, în persoana subsemnatului ca responsabil cu pastoraţia copiilor şi a persoanelor singure, a Pr. Titus Sas, vicar parohial în prezent responsabil cu familiile, a Pr. Isac Florin, vicar parohial în prezent responsabil cu tinerii, iar pe de altă parte cooptarea unor numeroşi colaboratori.

Vreau să evidenţiez astfel faptul că, la noi în parohie, există multe iniţiative pastorale pentru diverse categorii de persoane, de care vă rugăm insistent, să ţineţi cont şi pe care sperăm să le încurajaţi, îndeosebi prin prezenţa proprie sau a copiilor şi tinerilor din familia dumneavoastră.

Prin acest sit  dorim să repornim la drum pentru a nu ştiu câta oară… Poate fi vorba de drumul vieţii, de drumul formării, de drumul prieteniei, al credinţei, al reîntoarcerii la Tatăl şi aşa mai departe. De când ne-am născut suntem cumva… pe drumuri. Suntem călători şi toată viaţa noastră pe pământ nu reprezintă decât o călătorie, spre un ţel bine definit: veşnicia.

Cu bucurie sfântă şi încredere în providenţa lui Dumnezeu dar şi în colaborarea dumneavoastră, vă invităm aşadar să participaţi la activităţile pastorale din parohia noastră, care vrea, prin intermediul lor, să rămână mereu şi mereu o comunitate vie. Vă aşteptăm!

Domnul să Vă binecuvânteze şi să Vă însoţească în tot gândul bun pe care Vi-l inspiră Spiritul Său Cel Sfant!

Pr. Mircea Marţian, paroh