Binecuvântarea crucii de pe cupola Catedralei Greco-Catolice din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a binecuvântat joi, 15 octombrie 2015, cupola şi crucea de pe cupola Catedralei greco-catolice ce va fi dedicată „Martirilor şi Mărturisitorilor sec. al XX-lea”, din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca.

Acest moment a marcat încheierea celei de-a V-a etape a costrucţiei complexului socio-pastoral, în care, încă de la sfinţirea capelei „Sf. Iosif” (în anul 2005), rodeşte şi se înmulţeşte sămânţa creştinilor semănată în pământ binecuvântat de sângele martirilor pentru credinţă.

A fost un eveniment de bucurie, cu profundă semnificaţie pentru Eparhia de Cluj-Gherla, care s-a desfăşurat în prezenţa invitaţilor oficiali reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, a reprezentanţilor Episcopiei de Cluj-Gherla şi ai firmei executante – Trustul de Construcţii Industriale. Au fost de faţă, de asemenea, credincioşi ai Parohiei „Andrei Mureşanu”, membri ai Asociaţiei Caritas-Cluj şi studenţi seminarişti.

În incinta Catedralei în construcţie a avut loc mai întâi o ceremonie de binecuvântare a întregii construcţii, prin rugăciune şi stropire cu apă sfinţită fiind invocată adierea lină a Spiritului Sfânt peste această lucrare pentru a se împlini aici voinţa lui Dumnezeu, lucrarea Sa în lume.

După rugăciune şi binecuvântare, Ierarhul clujean şi-a exprimat bucuria că pe catedrală se află „primul însemn creştin care va rămâne: această cruce pe care o aşezăm acum la cca. 50 m înălţime, ca să arate că suntem creştini. Ea va fi luminată pentru a aduce lumină în oraşul nostru, o lumină în plus faţă de celelalte lumini existente într-o zonă de înfrăţire, pentru că alături se află Catedrala Mitropolitană Ortodoxă.

Trăim într-o perioadă istorică dureroasă cu zone de conflict armat în lume, în care oamenii distrug oraşe memorabile, rămăşiţe arheologice, locaşe de cult creştine în numele Dumnezeului lor.

Aici, în Piaţa Cipariu din Cluj, în aceşti ani, Dumnezeu a permis să se înalţe acest edificiu reprezentativ nu numai pentru Biserica Greco-Catolică, dar şi pentru municipiul nostru, şi pentru neamul nostru românesc”.

„La acest moment de bucurie se cuvine să amintim cu pioşenie pe ctitorii şi începătorii acestui proiect din perioada 1990 – 1991, ei înşişi mărturisitori ai credinţei în închisorile comuniste. În primul rând, Înalt Preasfințitul Arhiepiscop ad personam  George Guţiu, care odihneşte aici în criptă – în mod simbolic este sămânța sfântă la fundamentul acestei catedrale -, atunci Arhipăstorul Eparhiei de Cluj-Gherla, precum și Mons. Tertulian Langa, vicar general atunci, care au ales să colaboreze cu arhitecții și cu inginerii firmei SC Cathedral Project. Piatra de temelie a fost pusă şi binecuvântată de IPS George Guţiu în aul 1991.

Adresez un cuvânt de stimă şi recunoştinţă acelora care ne-au încurajat şi sprijinit în reluarea construcţiei Catedralei, după cei 12 ani de stagnare din perioada 1997 – 2009 şi amintesc două nume, cel al d-lui ing. Podoabă Vasile, un entuziast constructor care este aici împreună cu noi şi, de asemenea, al d-lui ing. David On şi el un inginer priceput care a găsit multe soluţii inedite pentru construcţie, între care şi arhitectura de lemn pentru susţinerea inelului superior.

Un cuvânt de mulţumire şi de apreciere adresez tuturor ostenitorilor care, asumând noua soluţie de proiectare a părţii superioare a catedralei, au continuat cu perseverenţă şi competenţă munca de construcţie, ducând-o la bun sfârşit.

Aş dori să mulţumim pentru buna colaborare pe care am avut-o cu Trustul de Construcţii Industriale Cluj (TCI), personal cu dl. director general Dorin Oltean, aici prezent, cu dl. ing.-şef Tamaş, cu echipa de muncitori, cu toţi cei care au avut curajul să urce şi să lucreze pentru acest locaş de cult.

Doresc să mulţumesc credincioşilor noştri, care de multe ori au contribuit cu bănuţul văduvei la înălţarea acestei construcţii.

Doresc să mulţumesc tuturor finanţatorilor externi şi celor interni, în mod particular Primăriei Cluj-Napoca, Consiliului Judeţean Cluj şi Guvernului României prin Secretariatul de Stat pentru Culte şi tuturor acelora care au favorizat aceste donaţii prin cuvântul lor”.

Au urmat câteva alocuţiuni, cuvinte de susţinere şi apreciere pentru bogăţia spirituală pe care o aduce tuturor clujenior construcţia catedralei, prin valoarea sa simbolică şi prin activităţile spirituale, culturale, educative, social-caritative care se desfăşoară într-însa.

Astfel, din partea Primăriei mun. Cluj-Napoca, a luat cuvântul dl. viceprimar Gheorghe Şurubaru, a urmat dl. consilier Ioan Petran din partea Consiliului Judeţean Cluj, d-na Simona Stupar din partea Instituţiei Prefectului Jud. Cluj şi un cuvânt de suflet şi de credinţă din partea d-lui deputat Vasile Suciu, Preşedintele Asociaţiei „Oastea Domnului”.

După momentul celebrativ toţi cei prezenţi au fost invitaţi, pe rând, însoţiţi de constructori, să urce pe schele până sus, pe cupola de unde se deschide privirii o impresionantă panoramă a frumosului oraş de pe Someş, vechea cetate a Clujului. Aici, PS Florentin a strâns, în mod simbolic, şuruburile care fixează crucea pe cupolă, după care s-a făcut rugăciune şi binecuvântarea crucii.

Înălţarea crucii pe cupola Catedralei din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca, marchează trecerea într-o nouă etapă pe drumul lung de ascensiune spirituală spre vârful muntelui sfânt înălţat în lume prin rugăciunea şi jertfa martirilor şi mărturisitorilor credinţei creştine, un munte din care Dumnezeu neîncetat îşi cheamă poporul şi-l aşteaptă cu braţele larg deschise, răstignit fiind pe Crucea Golgotei, pentru a-l cuprinde în braţe, a-l ocroti cu dragostea de Părinte milostiv, pentru a-l duce la Înviere şi mântuire.

De aceea, Episcopul de Cluj-Gherla a subliniat în cuvântul său: „Permiteţi-mi ca, la final, să ne reamintim că acest sfânt locaş reprezintă rodul suferinţei cu credinţă şi speranţă a multor generaţii de creştini greco-catolici care în perioada de ilegalitate au fost privaţi de libertate sau obligaţi să se roage în beciuri, locuri improvizate, locuinţe private, în ascuns. Tuturor acestora, dintre care unii sunt încă printre noi, le datorăm fundamentul de piatră al credinţei Bisericii noastre, pe care dorim să se înalţe în continuare această Catedrală în cinstea Martirilor şi Mărturisitorilor Secolului al XX-lea.

Precizez că nu am spus Martirilor şi Mărturisitorilor catolici sau greco-catolici, pentru că suntem deschişi să punem în rândul lor figuri reprezentative şi a altor confesiuni religioase care au fost alături în rezistenţa creştină împotriva curentului ateu comunist.

Să fie acesta un semn de pace şi de bucurie, un semn de colaborare, un semn  al reînvierii Bisericii noastre la strălucirea anilor ei de glorie.

«Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L toate popoarele că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veci. Amin» (Psalmul 116)”.

Click aici pentru albumul foto

Viorica Sabo – redactor mass-media
Episcopia de Cluj-Gherla

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *