Rugăciuni de dimineaţa

În Numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin.

Dumnezeiască inimă a lui Isus, Îţi ofer, prin Preacurata Fecioară Maria, toate rugăciunile, gândurile, speranţele, lucrările şi suferinţele mele din ziua de azi, pentru ispăşirea păcatelor, după intenţiile cu care Te jertfeşti zilnic pe altarele noastre şi conform intenţiilor Sfântului Părinte.

Sfinte Dumnezeule…

Mărire Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime…

Mărire…

Tatăl nostru…

Vino la mine, Doamne, şi ascultă cuvintele mele. Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci mă rog Ţie.

Mărire…

Sculându-mă din somn, la Tine cad, Bunule, şi cântare îngerească Îţi înalţ, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, îndură-Te spre mine.

Şi acum…

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, luminează mintea şi inima mea şi deschide buzele mele ca să Te laud, Sfântă Treime; Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru Născătoarea de Dumnezeu, îndură-Te spre mine.

Binecuvântează-mă, Stăpâne, pe mine, servul Tău, care, în Numele Sfintei Treimi, încep această zi; luminează gândul meu.

Sfinţeşte simţurile mele.

Dumnezeule, Care, prin moartea dătătoare de viaţă a Cristosului Tău, m-ai adus de la stricăciune la nestricăciune, scapă simţurile mele de moartea patimilor, dându-le povăţuitor bun judecata lăuntrică. Ochiul să-mi fie departe de privirea rea, auzul să nu asculte cuvintele deşarte, iar limba să nu rostească vorbe necuviincioase; curăţă buzele mele, fereşte-mi mâinile de fapte rele şi fă-le să lucreze numai ce Îţi este plăcut, întărind toată fiinţa mea cu harul Tău.

Trimite-mi Îngerul Tău.

Înger al lui Dumnezeu, păzitorul meu, luminează-mă şi mă călăuzeşte pe mine, care îţi sunt încredinţat prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Să păzesc legea Ta.

Arată-mi, Doamne, calea poruncilor Tale şi o voi păzi din toată inima. Povăţuieşte-mă pe calea poruncilor Tale şi fii lumina cărărilor mele.

Să fiu unit cu Tine.

În mâinile Tale, Doamne, îmi încredinţez astăzi sufletul şi toate lucrările mele. Păzeşte-mă în această zi – pentru meritele şi prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria şi ale tuturor Sfinţilor -, de vicii, de pofte rele, de păcate şi de ispitele diavolului, de moarte neprevăzută şi de chinurile iadului. Luminează-mi inima cu Spiritului Sfânt şi cu harul Tău. Fă-mă să ascult totdeauna de poruncile Tale şi nu lăsa să mă despart vreodată de Tine, Care, fiind Dumnezeu, eşti unul din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

(din “Cartea de rugăciuni” sub îngrijirea pr. prof. Anton Goţia,
Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996
)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *