Acatistul Maicii Domnului

Dacă este Preot, începe zicând: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Poporul: Amin. Iar dacă nu este Preot, zicem: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, îndură-Te spre noi. Amin. Bine este cuvântat, cel ce vine întru numele Domnului.
Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă (de 3 ori).

Tropar. Vers 8. Porunca cea cu taină luând-o întru cunoştinţă, cel fără de trup în casa lui Iosif degrabă s-a înfăţişat, zicând celei ce nu ştia de nuntă: Cel ce a plecat cu coborârea cerurile, încape fără de schimbare întreg întru tine. Pe care şi văzându-L în pântecele tău, luând chip de serv, mă-nspăimântez strigând către tine: Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară!

Preotul zice Ectenia mică:Iară şi iară…

Cu glas înalt: Că a Ta este stăpânirea, şi a Ta este împărăţia, şi puterea, şi mărirea: a Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Poporul: Amin.

Continuă lectura „Acatistul Maicii Domnului”