Sfânta Mantie în cinstea Sfântului Iosif

Este vorba de un omagiu special pentru a onora persoana lui şi a-i merita protecţia.
E de dorit ca aceste rugăciuni să fie rostite timp de 30 de zile, în amintirea celor 30 de ani pe care Sfântul Iosif i-a trăit alături de Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Nenumărate sunt harurile pe care le obţinem de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Iosif.
Pentru a dobândi mai uşor ajutorul Sfântului Iosif, e bine să însoţim aceste rugăciuni cu o promisiune dedicată cultului acestui sfânt.
E bine să avem şi un gând pios pentru sufletele din Purgatoriu şi să ne apropiem de Sfânta Euharistie convinşi că ne căim şi că suntem gata de jertfă. Cu aceeaşi solicitudine cu care ştergem lacrima din ochii sărmanului care are nevoie de ajutor, putem spera că Sfântul Iosif va şterge lacrimile din ochii noştri. Numai astfel Mantia protecţiei lui se va întinde milostivă şi asupra noastră şi va deveni o apărare de neclintit împotriva tuturor primejdiilor, astfel ca toţi să putem ajunge, prin harul Sfântului Iosif, la mântuirea eternă.
Fie ca Sfântul Iosif să ne surâdă protector şi să ne binecuvânteze întotdeauna.

Sfinte Iosif, mângâierea celor îndureraţi, roagă-te pentru noi.
1. În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.
Toţi: Amin.
Isus, Maria, Iosif,
Toţi: vă dăruim inimile şi sufletele noastre.
De 3 ori, Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt….
(mulţumindu-i, fiindcă l-a înălţat pe Sf. Iosif la o atât de mare cinstire)

Continuă lectura „Sfânta Mantie în cinstea Sfântului Iosif”