Sfânta Mantie în cinstea Sfântului Iosif

Este vorba de un omagiu special pentru a onora persoana lui şi a-i merita protecţia.
E de dorit ca aceste rugăciuni să fie rostite timp de 30 de zile, în amintirea celor 30 de ani pe care Sfântul Iosif i-a trăit alături de Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Nenumărate sunt harurile pe care le obţinem de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Iosif.
Pentru a dobândi mai uşor ajutorul Sfântului Iosif, e bine să însoţim aceste rugăciuni cu o promisiune dedicată cultului acestui sfânt.
E bine să avem şi un gând pios pentru sufletele din Purgatoriu şi să ne apropiem de Sfânta Euharistie convinşi că ne căim şi că suntem gata de jertfă. Cu aceeaşi solicitudine cu care ştergem lacrima din ochii sărmanului care are nevoie de ajutor, putem spera că Sfântul Iosif va şterge lacrimile din ochii noştri. Numai astfel Mantia protecţiei lui se va întinde milostivă şi asupra noastră şi va deveni o apărare de neclintit împotriva tuturor primejdiilor, astfel ca toţi să putem ajunge, prin harul Sfântului Iosif, la mântuirea eternă.
Fie ca Sfântul Iosif să ne surâdă protector şi să ne binecuvânteze întotdeauna.

Sfinte Iosif, mângâierea celor îndureraţi, roagă-te pentru noi.
1. În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.
Toţi: Amin.
Isus, Maria, Iosif,
Toţi: vă dăruim inimile şi sufletele noastre.
De 3 ori, Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt….
(mulţumindu-i, fiindcă l-a înălţat pe Sf. Iosif la o atât de mare cinstire)

OFERTĂ

1. Iată-ne, o mare Patriarh, prosternaţi în faţa ta. Îţi oferim această Mantie preţioasă şi, în acelaşi timp, îţi oferim intenţia devoţiunii noastre sincere. Tot ceea ce vom putea face în cinstea ta de-a lungul vieţii noastre o vom face, pentru a-ţi arăta dragostea pe care ţi-o purtăm. Ajută-ne, Sfinte Iosif! Fii alături de noi mereu, dar mai ales în ora morţii noastre, aşa cum ţie ti-au fost alături Isus şi Maria; astfel, după marea trecere, te vom putea preamări în patria cerească în vecii vecilor. Amin.

Tatăl Nostru… Născătoare de Dumnezeu

2. O gloriosule Patriarh Iosif, prosternaţi în faţa ta îţi oferim cu devoţiune cinstirea noastră şi începem cu acest preţios şir de rugăciuni făcute să amintească nenumăratele virtuţi care împodobesc persoana ta. În tine şi-a aflat împlinirea visul misterios al lui Iosif cel din vechime, care te-a anticipat pe tine: nu numai că ai fost înconjurat de Soarele divin cu strălucitoarele-i raze, dar ai fost luminat şi de gingaşa lumină mistică a Lunii, Maria. Preamărite Patriarh, exemplul lui Iacob, care a mers el însuşi, împreună cu fiii săi, să se bucure de vederea fiului preferat, înălţat pe tronul Egiptului, nu poate fi comparat cu faptul că Isus şi Maria te-au cinstit cu toată preţuirea şi încrederea lor; ei să ne includă şi pe noi în ţeserea acestei mantii preţioase destinată glorificării tale. O mare Sfânt, fă ca Domnul să îndrepte asupra noastră privirea Sa binevoitoare. Şi, după cum Iosif cel din vechime nu i-a gonit pe fraţii vinovaţi, dimpotrivă, i-a primit cu dragoste, i-a ocrotit şi i-a salvat de foame şi de moarte, tot astfel şi tu, preamărite Patriarh, mijloceşte ca Domnul să nu ne părăsească niciodată în această vale de lacrimi. Dobândeşte-ne şi harul de a rămâne pentru totdeauna printre slujitorii Săi credincioşi, care trăiesc senini sub mantia ta protectoare. Dorim să ne bucurăm de această ocrotire în fiecare zi al vieţii noastre, precum şi în ora cea din urmă. Amin.

Tatăl Nostru… Născătoare de Dumnezeu

RUGĂCIUNE

1. Te salutăm. O preamărite Iosif, depozitar al neasemuitelor comori ale Cerului şi tatăl pământesc al Celui care hrăneşte toate fiinţele. După Preasfântă Fecioară, tu eşti sfântul cel mai demn de dragostea şi veneraţia noastră. Dintre toţi sfinţii, doar tu ai avut marele privilegiu şi onoarea de a-L creşte, îndruma, hrăni şi îmbrăţişa pe Mesia, pe cel pe care atâţia profeţi şi regi au dorit să-L vadă. Sfinte Iosif, salvează sufletele noastre şi dobândeşte-ne de la Îndurarea divină harul pe care cu umilinţă îl râvnim. Şi pentru binecuvântatele suflete din Purgatoriu dobândeşte-ne uşurarea chinurilor lor.

De 3 ori Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt….

2. O puternice Sfinte Iosif, tu ai fost declarat patronul universal al Bisericii şi, dintre toţi sfinţii te invocăm ca pe preaputernicul protector al sărmanilor şi binecuvântăm de mii de ori inima ta mereu dispusă să ajute în toate situaţiile grele. La tine, iubite Sfinte Iosif, aleargă văduva, orfanul, cel părăsit, cel îndurerat şi toţi nefericiţii; nu există suferinţă, restrişte sau nenorocire în care tu să nu fi fost nepreţuit ajutor. Îndură-te deci şi foloseşte pentru noi mijloacele pe care Domnul le-a pus în mâinile tale, astfel încât să putem dobândi harul pe care ţi-l cerem. Si voi, suflete sfinte din Purgatoriu, rugaţi-vă Sfântului Iosif pentru noi.

De 3 ori Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt….

3. Atâtor oameni care s-au rugat ţie înaintea noastră le-ai adus mângâiere şi pace, haruri şi ajutor. Sufletele noastre, mâhnite, îndurerate, nu-şi află pacea în mijlocul grijilor care ne copleşesc. Tu, iubite Sfânt, ştii tot ce ne lipseşte, chiar înainte ca noi să ţi înălţăm această rugăciune. Tu ştii câtă nevoie avem de harul pe care ţi-l cerem. Ne prosternăm în faţa ta şi suspinăm, o iubite Sfinte Iosif, copleşiţi de amărăciune. Nicio inimă omenească nu e atât de deschisă ca a ta la suferinţele noastre, ca să-i putem încredinţa necazurile noastre; Şi chiar dacă am găsi înţelegere la o inimă milostivă, aceasta nu ne-ar putea ajuta. De aceea alergăm la tine şi sperăm că nu ne vei respinge, fiindcă Sf. Tereza a scris în memoriile sale: „Orice har îi cerem Sfântului Iosif, ne va fi acordat”. O, Sfinte Iosif, cel ce-i consolezi pe cei îndureraţi, ai milă de suferinţa noastră şi de sufletele din Purgatoriu, care-şi pun atâta speranţă în rugăciunile noastre.

De 3 ori Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt….

4. O, Sfinte preaînalt, prin perfecta ta ascultare faţă de Domnul, îndură-te de noi. Viaţa ta sfânta, plină de merite, sa te determine să ne asculţi.
Pentru scumpul tău nume, ajută-ne.
Pentru inima ta preaîndurătoare, fii sprijinul nostru.
Pentru sfintele tale lacrimi, consolează-ne
Pentru cele 7 dureri ale tale, ai milă de noi.
Pentru cele 7 bucurii ale tale, mângâie inimile noastre.
Eliberează-ne de orice rău al sufletului sau al trupului.
Fereşte-ne de toate nenorocirile şi de toate primejdiile.
Ajută-ne cu sfânta ta ocrotire şi, prin îndurarea şi puterea ta, dobândeşte-ne cele necesare şi mai ales harul de care avem îndeosebi nevoie. Sufletelor dragi din Purgatoriu dobândeşte-le eliberarea de chinuri.

De 3 ori Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt…

5. O, preamărite Sfinte Iosif, nenumărate sunt harurile şi binefacerile pe care tu le dobândeşti pentru sărmanii aflaţi la necaz. Bolnavii, cei asupriţi, cei calomniaţi, trădaţi, lipsiţi de orice sprijin omenesc şi de pâine imploră minunata ta ocrotire şi cererile lor sunt ascultate. Nu îngădui, scumpe Sfinte Iosif, ca, dintre atâţia miluiţi, noi să fim singurii care să rămânem lipsiţi de harul pe care ţi-l cerem. Arată-te şi faţa de noi mărinimos, iar noi, mulţumindu-ţi, vom spune: „Preamărit să fie în veci gloriosul Patriarh, Sf. Iosif, marele nostru apărător şi eliberator al sufletelor din Purgatoriu.

De 3 ori Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt.

6. O, etern divin Tată, prin meritele lui Isus şi ale Mariei, îndură-te şi acordă-ne harul pe care îl cerem. În numele lui Isus şi al Mariei, ne prosternăm preaplecaţi în faţa Ta şi, cu credinţa tare, te rugăm să accepţi hotărârea noastră neclintită de a ne număra mereu printre cei care trăiesc sub ocrotirea Sfântului Iosif. Binecuvântează deci preţioasa mantie pe care ţi-o închinăm ca zălog al devotamentului nostru.

De 3 ori Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt.

Încheiere:

O, mărite Sfinte Iosif, pe care Domnul l-a pus cap şi ocrotitor al celei mai sfinte familii, îndură-te şi fii şi ocrotitorul ceresc al sufletelor noastre, care cer să fie primite sub mantia ocrotirii tale. Începând de acum, te alegem drept tată, protector, călăuză şi ne punem sub ocrotirea ta inimile, trupul, tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, viaţa şi moartea noastră. Priveşte-ne ca pe fiii tăi; apără-ne de toţi duşmanii, văzuţi şi nevăzuţi; fii lângă noi în toate restriştile, mângâie-ne în toate suferinţele vieţii, mai cu seamă în ora morţii. Adresează un cuvânt de îndurare pentru noi acelui blând Mântuitor pe care, atunci când era copil, L-ai purtat în braţe, şi acelei gingaşe Fecioare, căreia i-ai fost soţ. Dobândeşte-ne acele binecuvântări pe care le crezi trebuitoare pentru adevăratul nostru bine, pentru mântuirea noastră, iar noi vom face totul pentru a ne arăta vrednici de ocrotirea ta. Amin.

2 răspunsuri la „Sfânta Mantie în cinstea Sfântului Iosif”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *