Paraclisul Maicii Domnului

Binecuvântând preotul, zice: Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Că a ta este… Doamne îndură-te… (de 3 ori). Veniţi să ne-nchinăm (de 3 ori).

Psalm 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta.
Şi să nu intri în judecată cu servul tău, căci drept, înaintea ta, nu se va găsi nimeni din cei vii.
Că a prigonit duşmanul sufletului meu: smerit-a până la pământ viaţa mea.
Aşezatu-m-a întru întuneric, ca pe morţii veacului: nesimţitor s-a făcut întru mine spiritul eu, întru mine s-a tulburat inima mea.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult, gânditu-m-am la toate lucrurile tale: la faptele mâinilor tale am cugetat.
Întins-am spre Tine mâinile mele: sufletul meu spre Tine, ca un pământ fără de apă.
Degrabă auzi-mă, Doamne: slăbit-a spiritul meu.
Să nu întorci faţa Ta către mine: şi voi fi asemenea celor ce se pogoară în groapă.
Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă mila Ta: că întru Tine am nădăjduit.
Arată-mi mie Doamne, calea, pe care voi merge: că spre Tine am ridicat sufletul meu.
Scoate-mă de la duşmanii mei, Doamne, la Tine voi găsi scăpare.
Învaţă-mă să fac voia Ta, că tu eşti Dumnezeul meu.
Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la pământ drept; pentru numele Tău, Doamne, mă vei învia.
Întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz sufletul meu, şi întru mila Ta vei zdrobi pe duşmanii mei.
Şi vei pierde pe toţi, cei ce necăjesc sufletul meu: căci servul Tău sunt eu.

Şi iar: Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi să nu intri în judecată cu servul Tău (de 3 ori).

Apoi: Spiritul Tău cel bun mă va povăţui la pământ drept.

Mărire… Şi acum… Aliluia… (de 3 ori)

Şi îndată: Dumnezeu e Domnul (cu stihurile lui).

  Continuă lectura „Paraclisul Maicii Domnului”

Sfânta Mantie în cinstea Sfântului Iosif

Este vorba de un omagiu special pentru a onora persoana lui şi a-i merita protecţia.
E de dorit ca aceste rugăciuni să fie rostite timp de 30 de zile, în amintirea celor 30 de ani pe care Sfântul Iosif i-a trăit alături de Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Nenumărate sunt harurile pe care le obţinem de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Iosif.
Pentru a dobândi mai uşor ajutorul Sfântului Iosif, e bine să însoţim aceste rugăciuni cu o promisiune dedicată cultului acestui sfânt.
E bine să avem şi un gând pios pentru sufletele din Purgatoriu şi să ne apropiem de Sfânta Euharistie convinşi că ne căim şi că suntem gata de jertfă. Cu aceeaşi solicitudine cu care ştergem lacrima din ochii sărmanului care are nevoie de ajutor, putem spera că Sfântul Iosif va şterge lacrimile din ochii noştri. Numai astfel Mantia protecţiei lui se va întinde milostivă şi asupra noastră şi va deveni o apărare de neclintit împotriva tuturor primejdiilor, astfel ca toţi să putem ajunge, prin harul Sfântului Iosif, la mântuirea eternă.
Fie ca Sfântul Iosif să ne surâdă protector şi să ne binecuvânteze întotdeauna.

Sfinte Iosif, mângâierea celor îndureraţi, roagă-te pentru noi.
1. În numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.
Toţi: Amin.
Isus, Maria, Iosif,
Toţi: vă dăruim inimile şi sufletele noastre.
De 3 ori, Mărire Tatălui şi Fiului şi Spiritului Sfânt….
(mulţumindu-i, fiindcă l-a înălţat pe Sf. Iosif la o atât de mare cinstire)

Continuă lectura „Sfânta Mantie în cinstea Sfântului Iosif”

Îndrumător pentru spovadă

Sacramentul mărturisirii – examinarea conştiinţei

Aminteşte-ţi când ai făcut ultima spovadă. Gândeşte-te dacă n-ai uitat s-au n-ai ascuns vreun păcat de moarte şi dacă ai împlinit canonul dat.
Examinează-ţi conştiinţa şi vezi dacă n-ai încălcat o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii.

PORUNCA I – EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU, SĂ NU AI DUMNEZEI STRĂINI ÎNAINTEA MEA, CHIP CIOPLIT SĂ NU-ŢI FACI CA SĂ TE ÎNCHINI LUI!
Ai avut întotdeauna încredere în Dumnezeu? A fost Dumnezeu în centrul vieţii tale? Ai avut idoli: plăcerea, cariera, banii, dorinţa de putere etc.? Ai fost egoist, te-ai pus pe primul loc?

PORUNCA II – SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI ÎN DEŞERT!
Ai avut respectul cuvenit pentru cele sfinte? Ai înjurat de lucruri sfinte, de Dumnezeu, de sfinţi? Ai făcut glume şi comentarii negative pe marginea lucrurilor sacre?

Continuă lectura „Îndrumător pentru spovadă”