SOS – proiectele Parohiei „Andrei Mureşanu”

Proiectele de mai jos nu au finanţare în bugetul parohial alcătuit din chetele duminicale la care se adaugă taxa de cult.

Prin urmare pentru susţinerea acestor proiecte aşteptăm donaţii directe din partea credincioşilor cu specificarea proiectului respectiv. De asemenea  sunt binevenite şi contractele de sponsorizare.

  • Tipărirea unei cărţi cusute şi legată cu coperte tari care cuprinde Sfânta Liturghie şi cântece religioase pentru copii şi tineri. Costuri estimative pentru 200 de cărţi 6.000 lei.
  • Înregistrarea unor CD-uri audio care să conţină colinde sau pricesne interpretate de corul Capelei „Sfântul Iosif” – „Jubilatae”, dirijat de Mihaela Ceşa-Goje – se autofinanţează.
  • Montarea unui panou de alarmă şi a unor sisteme de supraveghere a Capelei „Sf. Iosif”, normă prevăzută în Legea de funcţionare a instituţiilor de cult. Costuri estimative 6.000 lei.
  • Transmiterea în direct, a Sfintelor Liturghii şi a unor oficii liturgice de la Capela „Sfântul Iosif”, cu ajutorul internetului, printr-un sistem ce redă semnalul audio-video, pe site-ul parohiei, www.parohiandreimuresanu.ro. Costuri estimative 5.000 lei.
  • Realizarea unei machete a viitoarei Catedrale, la dimensiuni reduse dar la scară, care să folosească drept Chivot pe masa altarului, la păstrarea Sfântului Sacrament. Costuri estimative 13.200 lei.
  • Îmbunătăţirea sistemului de proiecţie din interiorul Capelei „Sfântul Iosif”, pentru proiectarea Sfintei Liturghii şi a altor activităţi; amenajarea unui nou loc de proiecţie pentru a se asigura vizibilitatea din orice locaţie. Costuri estimative 3.500 lei.
  • Montarea unei bariere automatizate pentru a controla accesul in curtea bisericii. Costuri estimative 4.500 lei.

Pentru informaţii suplimentare:  Pr. Mircea Marţian

Cartea Sfântului Iosif

Când valuri de necazuri, greutăţi sau suferinţe se năpustesc asupra ta, nu deznădăjdui, ci adu-ţi aminte că nu eşti singur, nu eşti părăsit, nu eşti dat uitării. Tu ai unde să alergi după ajutor, ai de la cine aştepta sprijin şi mângâiere. Ridică-ţi ochii inimii tale spre Cer, şi de acolo îţi va veni ajutorul. Acolo ai pe Preacurata Maică Fecioară, pe Sfântul Iosif, care îţi vor mijloci, de la Preabunul Isus, tărie în încercări, ajutor în strâmtorări, alinare în dureri şi mângâiere în necazuri.

Mulţi, înaintea ta, în necazuri mai grele, în suferinţe mai cumplite, s-au învrednicit de ajutorul Sfântului Iosif, patronul şi ocrotitorul familiei creştine. Aleargă şi tu la el, cu încredere şi cu nădejde, şi deschide-ţi inima ta, arătându-i durerea sau necazul care te frământă şi cere-i să-ţi mijlocească, de la Isus, ajutorul de care ai trebuinţă.

Roagă-te cu stăruinţă, în cele nouă zile închinate Sfântului Iosif, şi aşteaptă cu încredere şi cu evlavie împlinirea cererii tale. Trebuie să ştii însă că o adevărată novenă nu constă numai dintr-o rugăciune de mântuială, rostită în grabă, după rânduiala arătată în carte, ci se cere ceva mai mult. Zilele închinate Sfântului căruia îi ceri ajutorul trebuie să fie adevărate zile de reculegere, petrecute într-o cât mai desăvârşită evlavie şi fapte bune, împlinindu-ţi cu sfinţenie toate îndatoririle tale, arătând că eşti creştin nu numai cu numele, ci şi cu fapta. Când vrei să trăieşti câteva zile în preajma unui Sfânt, de la care aştepţi un ajutor atât de mare, atunci e lucru firesc să cauţi să-i fii plăcut prin purtarea, prin sinceritatea şi prin toate faptele tale, căci altfel cum te-ai putea aştepta să te asculte.

Gândeşte-te că Sfântul Iosif este, pentru creştini, pilda cea mai vie, icoana cea mai strălucită a sfinţeniei, chip de blândeţe, de smerenie şi de curăţie, de iubire şi de încredere în Dumnezeu. Caută deci să i te asemeni şi să-i urmezi. Şi dacă până acum nu ai fost o pildă bună pentru cei din jurul tău, cere Sfântului Iosif, mai presus de toate, acest dar atât de trebuincios mântuirii tale.

Nu uita însă ca, în timpul novenei, să-ţi uşurezi sufletul de păcate prin spovedanie, primind în inima ta pe Isus, în Sfânta Taină a Cuminecării.

 Rugăciune către Sfântul Iosif

Se rosteşte în fiecare din cele nouă zile:

Continuă lectura „Cartea Sfântului Iosif”