Începe Novena de Rugăciune către Sfântul Iosif

Sf-Iosif-cu-IsusPutem să cerem de la Bunul Dumnezeu, pe lângă o intenție particulară, harul unei sincere comuniuni în credință și iubire pentru toți credincioşii, precum şi bună înțelegere și o viață sfântă familiilor noastre.
Această Novenă începe în acest an, miercuri, 18 ianuarie 2023 și cuprinde nouă miercuri succesive încheindu-se în săptămâna praznicului, ce cade anul acesta duminică, 19 martie 2023, Sărbătoarea Sfântului Iosif și Hramul capelei noastre.
Vă încredinţăm grijii şi ocrotirii Sfântului Iosif și vă oferim programul de rugăciune propus de biserică:

Rugăciune către Sfântul Iosif
Se rosteşte în fiecare din cele nouă zile de miercuri:
Preamărite Sfinte Iosife, în grija căruia bunul Dumnezeu a încredinţat cele două persoane pe care mai mult le-a iubit pe pământ, pe Isus şi pe Maria, iată, şi noi alergăm la ocrotirea ta părintească.
Tu să fii ocrotitorul şi părintele nostru împreună cu Preacurata Fecioară Maria, tu să duci rugăciunile noastre la Dumnezeu şi, precum ai scăpat pe pruncul Isus de mânia tiranului Irod, aşa să ne ocroteşti şi pe noi de toţi duşmanii trupeşti şi sufleteşti.
Ţie ţi-a fost încredinţată comoara fecioriei Maicii lui Dumnezeu, ţie îţi încredinţăm, şi noi, curăţia sufletelor şi a gândurilor noastre. Păzeşte-ne cu puterea ta, o, puternice păzitor al Sfintei Familii. Nu înceta a ruga, pentru noi, pe Isus, ca în necazuri să ne fii mângâiere şi, întru slăbăciuni, întărire, binecuvântându-ne pe noi şi pe familiile noastre.
Mijloceşte pentru noi toate darurile de folos sufletelor noastre, iar în vremea când va trebui să ieşim din această viaţă tu să primeşti sufletele noastre şi să le aşezi în braţele lui Isus şi ale Mariei, ca împreună cu tine să putem lăuda, în toată veşnicia, pe Isus, pe care tu L-ai purtat în braţele tale, şi pe Fecioara fecioarelor şi Împărăteasa Cerului, pe Preacurata ta Mireasă, Maria. Amin.

Continuă lectura „Începe Novena de Rugăciune către Sfântul Iosif”

Cartea Sfintei Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus)

Novena cea mică

Rugăciuni de nouă zile către Sfânta Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus)

Părinte ceresc, care încununezi cu dumnezeieşti daruri vredniciile celor ce-Ţi slujesc cu credinţă pe pământ, adu-Ţi aminte de iubirea înflăcărată cu care Te-a iubit Mica Floare, Sfânta Tereza a Pruncului Isus. Încrezătoare în Tine, ea ne-a spus, că în Cer Tu ai să-i împlineşti toate cererile, pentru că ea a împlinit pe pământ totdeauna voia Ta. Ascult-o şi acum, Părinte ceresc. Pentru rugăciunile ei, ascultă cererea mea. Pentru vredniciile ei, treci cu vederea nevrednicia mea şi mă ajută.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…

Isuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, care ne-ai făgăduit că în Cer nu-Ţi vei uita nici de un pahar de apă dat aproapelui nostru din iubire către Tine, adu-ţi aminte cât de mult Te-a iubit, ce a făcut, şi cât a suferit Sfânta Tereza pentru mântuirea sufletelor. Aminteşte-Ţi, Doamne Isuse, cum ne-a făgăduit, că îşi va petrece în Cer, făcând bine pe pământ. Pentru iubirea ei, pentru vredniciile şi rugăciunile ei, ascultă, Isuse Preabune, cererea mea, şi mă ajută.

Continuă lectura „Cartea Sfintei Tereza de Lisieux (a Pruncului Isus)”

Cartea Sfântului Anton

Marţi – ziua Sfântului Anton

Marţea este ziua Sfântului Anton, fiindcă în cea dintâi marţi după moarte i-a fost mutat sicriul cu rămăşiţele pământeşti din mănăstirea Arcella în biserica Preasfintei Fecioare din Padova. În acea zi au avut loc o mulţime de vindecări minunate. Toţi bolnavii care s-au atins de sicriu sau de mormântul Sfântului sau au cerut numai prin rugăciuni ajutorul lui s-au vindecat. De atunci a rămas obiceiul, care s-a răspândit în toată lumea, ca marţea să se facă rugăciuni către Sfântul Anton. Rugăciunile de nouă marţi se datoresc şi ele unei minuni. O doamnă din oraşul Bologna, născând un copil atât de pocit, încât avea mai mult formă de animal decât de om, a alergat şi ea la Sfântul Anton, rugându-l să o ajute în marea ei durere. Într-o noapte, Sfântul i se arătă în vis spunându-i să facă rugăciuni în nouă marţi, şi copilul se va schimba. A făcut cum i s-a spus, şi rugăciunile i-au fost ascultate, căci copilul a început să crească şi să-şi capete forma omenească.
Continuă lectura „Cartea Sfântului Anton”