Începe Novena de Rugăciune către Sfântul Iosif

Sf-Iosif-cu-IsusPutem să cerem de la Bunul Dumnezeu, pe lângă o intenție particulară, harul unei sincere comuniuni în credință și iubire pentru toți credincioşii, precum şi bună înțelegere și o viață sfântă familiilor noastre.
Această Novenă începe în acest an, miercuri, 18 ianuarie 2023 și cuprinde nouă miercuri succesive încheindu-se în săptămâna praznicului, ce cade anul acesta duminică, 19 martie 2023, Sărbătoarea Sfântului Iosif și Hramul capelei noastre.
Vă încredinţăm grijii şi ocrotirii Sfântului Iosif și vă oferim programul de rugăciune propus de biserică:

Rugăciune către Sfântul Iosif
Se rosteşte în fiecare din cele nouă zile de miercuri:
Preamărite Sfinte Iosife, în grija căruia bunul Dumnezeu a încredinţat cele două persoane pe care mai mult le-a iubit pe pământ, pe Isus şi pe Maria, iată, şi noi alergăm la ocrotirea ta părintească.
Tu să fii ocrotitorul şi părintele nostru împreună cu Preacurata Fecioară Maria, tu să duci rugăciunile noastre la Dumnezeu şi, precum ai scăpat pe pruncul Isus de mânia tiranului Irod, aşa să ne ocroteşti şi pe noi de toţi duşmanii trupeşti şi sufleteşti.
Ţie ţi-a fost încredinţată comoara fecioriei Maicii lui Dumnezeu, ţie îţi încredinţăm, şi noi, curăţia sufletelor şi a gândurilor noastre. Păzeşte-ne cu puterea ta, o, puternice păzitor al Sfintei Familii. Nu înceta a ruga, pentru noi, pe Isus, ca în necazuri să ne fii mângâiere şi, întru slăbăciuni, întărire, binecuvântându-ne pe noi şi pe familiile noastre.
Mijloceşte pentru noi toate darurile de folos sufletelor noastre, iar în vremea când va trebui să ieşim din această viaţă tu să primeşti sufletele noastre şi să le aşezi în braţele lui Isus şi ale Mariei, ca împreună cu tine să putem lăuda, în toată veşnicia, pe Isus, pe care tu L-ai purtat în braţele tale, şi pe Fecioara fecioarelor şi Împărăteasa Cerului, pe Preacurata ta Mireasă, Maria. Amin.

Meditația Zilei întâi:
Îţi înfăţişezi înaintea ochilor tăi sufleteşti o căsuţă modestă. Trei persoane, un bărbat blând şi de o bunătate cerească, o Fecioară cu chip de înger şi un prunc de o frumuseţe cum nu s-a mai văzut pe pământ, trăiesc viaţă îngerească în acest umil lăcaş. Casa este în Nazaret. Cele trei persoane sunt: Sfântul Iosif, Preacurata Fecioară Maria şi Pruncul Isus. La temelia Sfintei Familii din Nazaret stă curăţia. Sfântul Iosif, ca şi Preacurata Fecioară Maria, se legase înaintea Domnului prin jurământ că îşi va păstra fecioria. Această jertfă a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, încât l-a învrednicit să fie cap al Sfintei Familii, punând sub îngrijirea lui pe Isus şi pe Maria. Dacă vrei să afli har înaintea Domnului, caută să duci o viaţă cât mai curată şi cere, pe lângă darul deosebit pentru care faci novena, să-ţi mijlocească şi pe acela de a trăi restul vieţii într-o cât mai desăvârşită curăţie sufletească.

Rugăciune:
Preamărite Sfinte Iosife, care pentru curăţia ta îngerească ai fost ales de Preasfânta Treime ca logodnic al Preacuratei Fecioare Maria, iată, eu, nevrednicul, alerg la tine cu dragoste şi încredere şi îţi cer să-mi mijloceşti, de la Preabunul Isus, pe care L-ai purtat în braţele tale, ajutorul… (aici aminteşti scopul pentru care faci novena), precum şi darul de a duce o viaţă curată, de a mă împotrivi ispitelor, de a-mi păzi ochii, prin care intră în inimă pofta cea necurată, de a-mi stăpâni limba de la orice cuvinte rele şi de a mă feri de auzul vorbelor necuviincioase, pentru ca în curăţie să-mi petrec viaţa, urmând de aici încolo pilda vieţii tale. Amin.

Tatăl nostru… Născătoare… Mărire… Şi acum…
Sfinte Iosife, roagă-te pentru mine şi mă ajută!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site utilizează cookie-uri. Pentru a asigura buna funcţionare, pentru a îmbunătăţi utilizarea şi funcţionalitatea acestuia, pentru a personaliza conţinutul şi anunţurile, şi pentru a analiza traficul, asemenea majorităţii site-urilor, folosim cookie-uri. Dacă nu sunteți de acord, unele funcționalități s-ar putea să fie indisponibile. Puteţi oricând să vă schimbaţi sau să vă retrageţi consimţământul. Aflați mai multe detalii aici.
Accept
Nu accept