Prima Împărtăşanie Solemnă pentru 31 de copii clujeni – o acţiune a Anului Milostivirii în Biserica Catolică

liturghia liturghie euharistieO frumoasă procesiune a parcurs, în dimineaţa însorită a zilei de duminică 15 mai 2016, centrul municipiului Cluj-Napoca pe traseul dintre Catedrala “Schimbarea la Faţă” (de pe Bulevardul Eroilor) şi Catedrala în construcţie a Martirilor şi Mărturisitorilor sec. al XX-lea (din Piaţa Cipariu).

Prin această procesiune de credinţă, Episcopul Greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, zeci de preoţi şi în jur de 200 de credincioşi au condus la altar, pentru a-L primi întâia oară în sufletele lor pe Isus Hristos Euharisticul, 31 de flori ale Bisericii – 31 de copii clujeni în veşmânt de sărbătoare care în cadrul Sfintei Liturghii care s-a celebrat în capela “Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu, au primit în mod solemn Prima Sfântă Împărtăşanie. Cu o zi înainte, sâmbătă 14 mai 2016, copiii au făcut prima lor spovedanie şi totodată le-au fost testate cunoştinţele de religie şi s-au dovedit conştienţi de importanţa şi semnificaţia momentului primirii Sfintelor Taine. Pregătirea le-a fost făcută în cadrul Departamentului de cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla, coordonat de Pr. consilier Marius Furtună.

Continuă lectura „Prima Împărtăşanie Solemnă pentru 31 de copii clujeni – o acţiune a Anului Milostivirii în Biserica Catolică”

Prima Împărtăşanie Solemnă a copiilor în capela “Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu

Duminică, 17 mai 2015, a fost o zi de mare bucurie – 48 de copii din şcolile clujene au făcut Prima Sfântă Împărtăşanie. Ei au primit Trupul şi Sângele Domnului din mâna Preasfinţiei Sale Florentin, Episcop de Cluj-Gherla, la Sfânta Liturghie a copiilor din capela „Sf. Iosif”, Piaţa Cipariu Cluj-Napoca.

Pregătirea le-a fost făcută în cadrul Departamentului de cateheză coordonat de Pr. consilier Marius Furtună. Sâmbătă, 16 mai 2015, după o examinare a cunoştinţelor de religie, copiii şi-au examinat conştiinţa şi au primit prima dezlegare de păcate prin Spovedania la preoţi.

Cu sufletele curate şi în veşmânt de sărbătoare, sărbătoriţi de familiile lor şi de întreaga Biserică, înainte de Sfânta Liturghie, cei 48 de copii au pornit de la Catedrala „Schimbarea la Faţă” (de pe B-dul Eroilor nr. 10) şi s-au îndreptat spre Catedrala în costrucţie din Piaţa Cipariu, mergând în procesiune prin oraş, un drum al bucuriei şi o mărturisire publică a credinţei lor.

Continuă lectura „Prima Împărtăşanie Solemnă a copiilor în capela “Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu”

Programul Celebrării Primei Împărtăşanii Solemne, 17 mai 2015

Isus impreuna cu copiiiLocul întânirii: în faţa Catedralei greco-catolice “Schimbarea la Faţă”

10:00 Adunarea copiilor

10:30 Plecarea în procesiune pe traseul str. Eroilor, piaţa Ştefan cel Mare (pe latura de Vest), Piaţa Cipariu, Capela “Sfântul Iosif”

11:00 Sosirea la Capela “Sfântul Iosif”, intrarea în capelă şi aranjarea copiilor

11:00 Sfânta Liturghie, înainte de Credeu: profesiunea de credinţă (vezi formularul), distribuirea lumânărilor (stinse), cuminecarea copiilor, aprinderea lumânărilor, binecuvântarea finală, cuvântări finale, distribuirea Diplomelor şi a pachetelor fiecărui copil, fotografii de grup, agapa în Aula Cardinal Iuliu Hossu

Rugăciuni recomandate după Sfânta Cuminecare

Trupul Tău cel sfânt, Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, să-mi fie spre viaţă veşnică, iar scumpul Tău Sânge spre iertarea păcatelor. Să-mi fie Euharistia aceasta spre bucurie şi sănătate; iar la a doua Ta venire învredniceşte-mă să stau de-a dreapta gloriei Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Mame şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Amin.

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, lumina sufletului meu, speranţa, acoperământul, scăparea, mângâierea şi bucuria mea, îţi mulţumesc că m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul, să fiu părtaş la Preacuratul Trup şi la Scumpul Sânge al Fiului Tău. Tu, care ai născut lumina cea adevărată, luminează-mi ochii inimii; Tu, care ai născut izvorul nemuririi, fă-mă viu pe mine cel omorât de păcat; Mamă iubitoare a Dumnezeului cel milostiv, ai milă de mine şi dă pocăinţă şi înfrângere inimii mele, umilinţă cugetelor mele şi rechemare din robia judecăţilor. Şi învredniceşte-mă până la suflarea cea mai de pe urmă, fără osândă, să primesc sfinţirea Preacuratelor Taine, spre vindecarea sufletului şi a trupului; şi dă-mi lacrimi de pocăinţă şi de mărturisire ca să te laud şi să te preamăresc în toate zilele vieţii mele. Că binecuvântată eşti în veci. Amin.

Rugăciune către Isus răstignit

Iată-mă, bunule şi preadulce Isuse, că mă arunc în genunchi înaintea feţei Tale şi Te rog, cu cea mai mare căldură a sufletului, să întipăreşti în inima mea simţăminte vii de credinţă, de speranţă şi de dragoste, o căinţă adevărată de păcatele mele şi o puternică voinţă de îndreptare, acum când, cu o mare durere a sufletului, mă gândesc la cele cinci răni ale Tale, având înaintea ochilor mei ceea ce profetul David a zis despre Tine, bunule Isuse: Străpuns-au mâinile şi picioarele mele; numărat-au toate oasele mele (Ps. 21, 17-18).

Rugăciunea Sfântului Toma de Aquino

Îţi mulţumesc, Doamne Sfinte, Părinte atotputernic, veşnic Dumnezeu, că ai binevoit să mă îndestulezi pe mine, păcătosul şi nevrednicul Tău serv, cu Scumpul Trup şi Sânge al Fiului Tău, Domnul nostru Isus Cristos, prin nici o vrednicie a mea, ci numai prin bunăvoinţa milostivirii Tale. Te rog ca această împărtăşanie să nu-mi fie o vină spre pedeapsă, ci o mijlocire mântuitoare spre iertare. Să-mi fie spre întărirea credinţei şi drept scut al bunăvoinţei. Să-mi fie spre dezrădăcinarea viciilor mele, spre strivirea poftelor rele şi necurate, spre sporirea dragostei şi a răbdării, a smereniei şi a ascultării, spre apărarea puternică împotriva curselor tuturor vrăjmaşilor, atât văzuţi cât şi nevăzuţi; spre liniştea desăvârşită a tuturor patimilor trupeşti şi sufleteşti; spre puternica unire cu singurul şi adevăratul Dumnezeu şi spre dobândirea fericită a scopului de pe urmă al vieţii mele. Şi Te rog să fii bun să mă duci pe mine, păcătosul, la acel ospăţ nespus, unde, cu Fiul Tău şi cu Spiritul Sfânt, pentru Sfinţii Tăi eşti lumină adevărată, săturare deplină, bucurie veşnică, plăcere şi fericire desăvârşită. Prin Acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

(Se poate spune una dintre aceste rugăciuni.)

(din “Cartea de rugăciuni” sub îngrijirea pr. prof. Anton Goţia,
Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996
)