Prima Împărtăşanie Solemnă a copiilor în capela “Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu

Duminică, 17 mai 2015, a fost o zi de mare bucurie – 48 de copii din şcolile clujene au făcut Prima Sfântă Împărtăşanie. Ei au primit Trupul şi Sângele Domnului din mâna Preasfinţiei Sale Florentin, Episcop de Cluj-Gherla, la Sfânta Liturghie a copiilor din capela „Sf. Iosif”, Piaţa Cipariu Cluj-Napoca.

Pregătirea le-a fost făcută în cadrul Departamentului de cateheză coordonat de Pr. consilier Marius Furtună. Sâmbătă, 16 mai 2015, după o examinare a cunoştinţelor de religie, copiii şi-au examinat conştiinţa şi au primit prima dezlegare de păcate prin Spovedania la preoţi.

Cu sufletele curate şi în veşmânt de sărbătoare, sărbătoriţi de familiile lor şi de întreaga Biserică, înainte de Sfânta Liturghie, cei 48 de copii au pornit de la Catedrala „Schimbarea la Faţă” (de pe B-dul Eroilor nr. 10) şi s-au îndreptat spre Catedrala în costrucţie din Piaţa Cipariu, mergând în procesiune prin oraş, un drum al bucuriei şi o mărturisire publică a credinţei lor.

Au fost primiţi apoi şi invitaţi în primele rânduri, în capela „Sf. Iosif”, unde, în fiecare duminică şi zi de sărbătoare, Parohia „Andrei Mureşanu” afiliată capelei are în programul liturgic o Sfântă Liturghie dedicată în primul rând copiilor.

Liturghia copiilor din această duminică a fost celebrată de Episcopul eparhial împreună cu mai mulţi preoţi, răspunsurile liturgice fiind date de Corul de copii „Allegria” al capelei, dirijat de Cristina Patraşcu.

În cuvântul de învățătură, mulțumind lui Dumnezeu pentru frumoasa zi de primăvară, Ierarhul de Cluj-Gherla a împărtăşit credincioşilor şi motivul bucuriei acestei zile pentru Biserica noastră, care „şi-a adus în primele rânduri rodul – pe aceşti copilaşi strălucitori, îmbrăcaţi în haine frumoase, educaţi în familii, apoi în şcoli graţie d-nelor profesoare, catehete, care s-au ocupat de ei”.

Evanghelia duminicii (Io 9, 1-38), a fost numită de PS Florentin «evanghelia luminii», nu «a orbului», „în mod providenţial foarte potrivită pentru această zi pentru că acela care fusese orb din naştere primeşte lumina lui Hristos. Primeşte mai întâi lumina la nivel fizic, dar primeşte mai ales lumina la nivel spiritual, pentru că el reuşeşte să distingă acum între persoanele care-i vor binele şi cele care-i vor răul, poate alege între adevărata credinţă şi falsa credinţă. El primeşte darul luminii credinţei în sufletul său şi, întâlnindu-se cu Hristos, el se închină şi spune: «cred, Doamne!».

Evanghelia de azi ne invită pe toţi să ne reamintim că şi noi prin Botez, prin Prima Sfântă Împărtăşanie, am primit această lumină a credinţei. De aceea, să nu lăsăm să se stingă flacăra credinţei în sufletele noastre, să ne amintim ce spune Hristos: «Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii» (Io 8,12).

«Credinţa noastră este viaţa noastră!», spunea Cardinalul nostru de vrednică amintire, Iuliu Hossu, a cărui memorie, în mod particular, o facem în această lună, când ne amintim de martirii şi mărturisitorii Bisericii morţi în luna mai: credinţa noastră să fie lumina vieţii noastre!

Îndreptându-se apoi spre copii, Preasfinţia Sa a purtat cu ei un scurt dialog, întrebându-i «pentru ce aţi venit în această zi aici?». O fetiţă a dat un răspuns deosebit: «am venit pentru că astăzi ne unim cu Hristos!»

Copiii au arătat apoi că ştiu ce înseamnă lumina – care luminează, încălzeşte şi dă viaţă – dar pe lângă aceste caracteristici, le-a explicat Preasfinţia Sa, în mod asemănător, lumina lui Hristos pe care ei o primesc în suflet, “ne oferă lumina interioară pentru a face alegeri bune în viaţă, lumina lui Hristos ne încălzeşte inima şi, în al treilea rănd, ea ne dă viaţă, viaţa veşnică: «cel ce mănăncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţa veşnică» (Io 6,54), ne spune Hristos. De aceea, ne bucurăm pentru copiii noştri care astăzi primesc garanţia vieţii veşnice!”.

Exprimându-şi bucuria pentru numărul mare de copii care, pentru prima dată, în mod solemn, L-au primit pe Isus în sufletele lor, Pr. consilier Marius Furtună a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul Său, a mulţumit apoi Preasfinţiei Sale Florentin, comunităţii gazdă, familiilor copiilor, „pentru încrederea şi susţinerea acordată. Le mulţumim şi, totodată, le cerem să continue această susţinere prin participarea la Sfânta Liturghie alături de copiii lor”, pentru că, „ceea ce a început astăzi trebuie să continue! Nu este doar un eveniment festiv, ci este un început de drum care ar trebui să dureze toată viaţa!”.

O mulţumire specială a fost adresată cateheţilor şi profesorilor de religie, care, “cu pasiune şi efort, au pregătit şi însoţit aceşti copii în întâlnirea lor cu Isus Euharisticul”.

A mulţumit totodată preoţilor care i-au spovedit pentru prima dată pe copii, tuturor celor care au participat la pregătirea acestei sărbători, între care Asociaţiile “Cercetaşii munţilor” şi ASTRU-Cluj.

În continuare copiii au primit de la PS Florentn câte o diplomă de amintire de la Prima Împărtăşanie Solemnă, iar D-nele catehete le-au oferit câte un mic cadou ce conţinea o carte de rugăciuni şi un Rozariu, pe care copiii au fost invitaţi să le folosească pe drumul vieţii lor de credinţă şi să se roage în fiecare zi.

Adresându-se familiilor celor mai tineri credincioşi greco-catolici deveniţi membri activi ai Bisericii, PS Florentin a îndemnat: “Familia trebuie să fie şcoala iubirii, şcoala rugăciunii şi şcoala muncii – faceţi în aşa fel încât familia să fie, prin unitatea şi prin iubirea ei, o lumină în lume. Faceţi ca această luminiţă a credinţei pe care copiii voştri au primit-o azi în suflete să poată creşte mare în continuare!”.

Evenimentul s-a încheiat în Aula „Iuliu Hossu”, cu o agapă frăţească, moment de socializare şi împărtăşire a bucuriei.

Viorica Sabo
Redactor Mass-Media (DIRMM)

Click aici pentru albumul foto

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *