Prohodul Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului”La mutarea Ta, Maică și Fecioară prea curată, Ți-au cântat cu duioșie îngerii toți/
Și mulțime mare de popor creștin.”

În ajunul Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, vineri, 14 august 2015,
vă aşteptăm, cu începere de la ora 17.30,
să ne rugăm împreună

PROHODUL MAICII DOMNULUI

Cei care doresc sunt invitați să participe la Pelerinajul tradițional de la Biserica Parohială din Nicula, desfășurat în zilele de 14-15 august 2015.

”Prea Sfânt Trupul Tău/ Ucenicii plângându-L, Curată,
Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări/ De petrecerea cea de aici la cer.”

Reuniunea mariană – “Regina martirilor şi a mărturisitorilor”

reuniunea marianaReuniunea mariană – “Regina martirilor şi a mărturisitorilor”

are marea bucurie de a vă invita joi, 21 Mai 2015

La marea sărbătoare a

ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI ȘI MÂNTUITORULUI NOSTRU ISUS HRISTOS

începând cu ora 8.00 la: Recitarea Rozariului; Litania Lauretană; Sfânta Liturghie în cadrul căreia vom primi noi membre în cadrul reuniunii, urmată apoi de o agapă fraternă în aula card. dr.  Iuliu Hossu

Reuniunea Mariană e un drum către Dumnezeu trăit împreună cu Sfânta Fecioară. Să începem acest drum încredinţându-i ei, Mamei cereşti, dorinţa noastră de a ne lăsa conduşi de ea spre Acela care este Viaţa însăşi.

TE AŞTEPTĂM ŞI PE TINE SĂ TE ALĂTURI ACESTEI MARI FAMILII!

Pentru detalii, pr. Florin Isac, 0745.608.892,isacioan@yahoo.com

Prohodul Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului„La mutarea Ta, Maică şi Fecioară preacurată, / Ți-au cântat cu duioşie îngerii toţi/ Şi mulţime mare de popor creştin.”

În ajunul
Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului,

joi 14 august 2014,

vă aşteptăm,cu începere de la ora 17.30,

să ne rugăm împreună

PROHODUL MAICII DOMNULUI

Cei care doresc sunt invitați să participe la Pelerinajul tradiţional de la Biserica Parohială din Nicula desfăşurat în zilele de 14-15 august 2014!

”PreaSfânt Trupul Tău/ Ucenicii plângându-L, Curată,
Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări/ De petrecerea cea de aici la cer.”

Litania în cinstea Sfintei Fecioare

Doamne, îndură-Te spre noi,
Cristoase, îndură-Te spre noi,
Doamne, îndură-Te spre noi,
Cristoase, auzi-ne.
Cristoase, ascultă-ne.
Tată din cer, Dumnezeule, îndură-Te spre noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, îndură-Te spre noi.
Spirite Sfânt, Dumnezeule, îndură-Te spre noi.
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, îndură-Te spre noi.
Sfântă Marie, roagă-te pentru noi
Sfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi
Sfântă fecioară a fecioarelor, roagă-te pentru noi
Mama lui Cristos, roagă-te pentru noi
Mama harului dumnezeiesc, roagă-te pentru noi
Mamă nepătată, roagă-te pentru noi
Mamă preacurată, roagă-te pentru noi
Mamă neprihănită, roagă-te pentru noi
Mamă pururea fecioară, roagă-te pentru noi
Mamă vrednică de iubire, roagă-te pentru noi
Mamă minunată, roagă-te pentru noi
Mama bunului sfat, roagă-te pentru noi
Mama Creatorului, roagă-te pentru noi
Mama Mântuitorului, roagă-te pentru noi
Fecioară prea înţeleaptă, roagă-te pentru noi
Fecioară vrednică de cinste, roagă-te pentru noi
Fecioară vrednică de laudă, roagă-te pentru noi
Fecioară puternică, roagă-te pentru noi
Fecioară miloasă, roagă-te pentru noi
Fecioară credincioasă, roagă-te pentru noi
Oglinda dreptăţii, roagă-te pentru noi
Scaunul înţelepciunii, roagă-te pentru noi
Pricina bucuriei noastre, roagă-te pentru noi
Vas spiritual, roagă-te pentru noi
Vas vrednic de cinste, roagă-te pentru noi
Vas vestit de cucernicie, roagă-te pentru noi
Trandafire tainic, roagă-te pentru noi
Turnul lui David, roagă-te pentru noi
Turn de fildeş, roagă-te pentru noi
Casă de aur, roagă-te pentru noi
Chivotul legii, roagă-te pentru noi
Poarta Cerului, roagă-te pentru noi
Steaua dimineţii, roagă-te pentru noi
Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi
Scăparea păcătoşilor, roagă-te pentru noi
Mângâierea mâhniţilor, roagă-te pentru noi
Ajutorul creştinilor, roagă-te pentru noi
Regina Îngerilor, roagă-te pentru noi
Regina Patriarhilor, roagă-te pentru noi
Regina Profeţilor, roagă-te pentru noi
Regina Apostolilor, roagă-te pentru noi
Regina Martirilor, roagă-te pentru noi
Regina Mărturisitorilor, roagă-te pentru noi
Regina Fecioarelor, roagă-te pentru noi
Regina tuturor Sfinţilor, roagă-te pentru noi
Regină zămislită fără prihană strămoşească, roagă-te pentru noi
Regină înălţată cu trup la cer, roagă-te pentru noi
Regina preasfântului Rozar, roagă-te pentru noi
Regina păcii, roagă-te pentru noi
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, iartă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne,
Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele lumii, îndură-Te spre noi.

Preotul: Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu.
Credincioşii: Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.
Preotul: Să ne rugăm:

Dă-ne, Doamne Dumnezeule, harul pentru ca noi, servii Tăi, să ne bucurăm de sănătatea neîncetată a minţii şi a trupului şi, prin mijlocirea Preasfintei Maria pururea Fecioară, să fim mântuiţi de tristeţea de acum şi să ne bucurăm de fericirea veşnică. Amin.

(din “Cartea de rugăciuni” sub îngrijirea pr. prof. Anton Goţia,
Editura Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996
)

Reuniunea mariană “Regina Martirilor şi a Mărturisitorilor”

reuniunea marianaare marea bucurie de a vă invita  începând cu ora 8.00 la: Recitarea Rozariului; Litania Lauretană; Sfânta Liturghie; Venerarea Fecioarei Maria

Să ne rugăm împreună,
în LUNA AUGUST:

 • Pentru ca părinţii şi educatorii să ajute noile generaţii să crească având o conştiinţă dreaptă şi o viaţă coerentă.
 • Pentru ca Bisericile particulare de pe continentul african, fidele vestirii evanghelice, să promoveze construirea păcii şi a dreptăţii.
 • Pentru vocaţii la familii sfinte, preoţie şi călugărie.
 • Pentru Preasfințitul nostrum Episcop Florentin, eparh de Cluj-Gherla, la împlinarea a 11 ani de Episcopat la cârma Eparhiei.
 • Pentru membrii familiei Lungu, pentru ca Bunul Dumnezeu să-I binecuvânteze.

Reuniunea Mariană e un drum către Dumnezeu trăit împreună cu Sfânta Fecioară. Să începem acest drum încredinţându-i ei, Mamei cereşti, dorinţa noastră de a ne lăsa conduşi de ea spre Acela care este Viaţa însăşi.
TE AŞTEPTĂM ŞI PE TINE SĂ TE ALĂTURI ACESTEI
MARI FAMILII!

NE ÎNTÂLNIM SÂMBĂTĂ, 3 august 2013.

Nu uitaţi de pelerinajul tradiţional de la Mănăstirea Nicula!

Pentru detalii, pr. Florin Isac, 0745-608892,
isacioan@yahoo.com sau www.parohiaandreimuresanu.ro

Reuniunea mariană “Regina Martirilor şi a Mărturisitorilor”

Fecioara Maria rugaciuneare marea bucurie de a vă invita  începând cu ora 8.00 la: Recitarea Rozariului; Litania Lauretană; Sfânta Liturghie; Venerarea Fecioarei Maria

Să ne rugăm împreună,
în LUNA IULIE:

 • Pentru ca practicarea sportului să fie mereu ocazie de fraternitate şi creştere umană.
 • Pentru ca Spiritul Sfânt să susţină opera laicilor care vestesc Evanghelia în ţările cele mai sărace.
 • Pentru ca Spiritul Sfânt să lucreze în fiecare dintre noi și să ne sfințească.
 • Pentru vocații la familii sfinte, preoție și călugărie.
 • Pentru ca să nu se îndepărteze și să renunțe la relația pe care creștinii o au cu Dumnezeu, pe perioada concediilor.
 • Pentru membrii familiei Coman, pentru ca Bunul Dumnezeu să-I binecuvânteze.

Reuniunea Mariană e un drum către Dumnezeu trăit împreună cu Sfânta Fecioară. Să începem acest drum încredinţându-i ei, Mamei cereşti, dorinţa noastră de a ne lăsa conduşi de ea spre Acela care este Viaţa însăşi.
TE AŞTEPTĂM ŞI PE TINE SĂ TE ALĂTURI ACESTEI
MARI FAMILII!

NE ÎNTÂLNIM SÂMBĂTĂ, 6 IULIE 2013.

Pentru detalii, pr. Florin Isac, 0745.608.892,
isacioan@yahoo.com sau parohiaandreimuresanu.ro

Reuniunea mariană “Regina Martirilor şi a Mărturisitorilor”

fecioara-mariaare marea bucurie de a vă invita începând cu ora 8.00 la: Recitarea Rozariului; Litania Lauretană; Sfânta Liturghie; Venerarea Fecioarei Maria

Să ne rugăm împreună, în LUNA IUNIE:

 • Pentru ca între popoare să prevaleze o cultură marcată de dialog, ascultare şi respect reciproc. 
 • Pentru ca acolo unde este mai puternică influenţa secularizării, comunităţile creştine să promoveze cu eficacitate o nouă evanghelizare.  
 • Pentru membrii familiei Roman: Narcisa, Mihai şi Andrei, pentru ca Bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze.
 • Pentru toţi copiii, adolescenţii şi tinerii ca Fecioara Maria să le devină MAMĂ şi să le deschidă inimile ca să dobândească comorile cereşti ale virtuţilor.
 • Pentru iubire, bună înţelegere, respect şi colaborare între părinţi şi copii.

Reuniunea Mariană e un drum către Dumnezeu trăit împreună cu Sfânta Fecioară. Să începem acest drum încredinţându-i ei, Mamei cereşti, dorinţa noastră de a ne lăsa conduşi de ea spre Acela care este Viaţa însăşi.


TE AŞTEPTĂM ŞI PE TINE SĂ TE ALĂTURI ACESTEI MARI FAMILII!

NE ÎNTÂLNIM SÂMBĂTĂ, 8 IUNIE 2013,

SĂRBĂTOAREA INIMII NEPRIHĂNITE A FECIOAREI MARIA !