Seară Ecumenică în Catedrala greco-catolică în construcţie din Cluj în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla celebrează, în anul dedicat Jubileului Milostivirii, între 18-25 ianuarie 2016, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”.

Octava de Rugaciune 2016

Intervalul celor opt zile, dintre 18-25 ianuarie, dedicat întâlnirii prin rugăciune şi dialog între creştinii diferitelor confesiuni, a fost iniţiat în 1908, în SUA, de către un preot anglican. Mai târziu, în 1968, Bisericile şi parohiile din întreaga lume au celebrat pentru prima dată Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor cu textele pregătite de Comisia „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor împreună cu Secretariatul pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, care au desemnat apoi, în fiecare an, membrii Comisiei internaţionale care se ocupă cu redactarea textelor de referinţă.

Tema Octavei din 2016, este: «Chemaţi să vestiţi faptele minunate ale Domnului» (cf. 1Pt 2,9) şi a fost aleasă de reprezentanţii Bisericilor din Letonia, o ţară baltică ce a fost încreştinată în secolul al X-lea de misionarii bizantini, şi care după numeroase frământări a cunoscut şi întunericul totalitarismului sovietic comunist. După anul 1991, redeescoperind libertatea credinţei, poporul leton a redescoperit valorile creştine, între care şi bucuria rugăciunii împreună a creştinilor de diferite confesiuni.

În zilele stabilite ale Octavei, şi în parohiile Eparhiei de Cluj-Gherla, pe lângă programul liturgic obişnuit se vor face rugăciunile prescrise la intenţia unităţii creştine.

Totodată, pentru a realiza efectiv cunoaşterea reciprocă şi a împărtăşi rugăciunea, marţi 19 ianuarie 2016, de la ora 18.00, în capela „Sfântul Iosif” a Catedralei greco-catolice din Piaţa Cipariu, va fi organizată o Seară Ecumenică de Rugăciune.

La invitaţia Episcopului eparhial de Cluj-Gherla reprezentanţi ai mai multor confesiuni creştine sunt aşteptaţi la acest moment de comuniune. În deschidere va avea loc un oficiu de rugăciune, după care va urma un cuvânt din partea fiecărei confesiuni prezente, precum şi din partea Ierarhului greco-catolic din Cluj. Seara se va încheia prin „salutul păcii”– moment de strângere a mâinilor şi frăţească comuniune.

Cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu a adresat credincioşilor un îndemn la deschidere şi acceptare reciprocă, la unire prin Hristos în împlinirea binelui.

Suntem chemaţi să medităm asupra unităţii pornind de la Epistola Sfântului Petru, în care ni se aminteşte că noi, cei botezaţi, formăm împreună neamul ales, preoţia împărătească, naţiunea sfântă care este chemată să vestească în lume faptele minunate pe care Domnul le-a împlinit, ca Tată milostiv, pentru noi. Astfel, suntem chemaţi să vedem mai întâi ceea ce ne uneşte, plecând de la Taina Sfântului Botez în care ne-am angajat să ne lepădăm de Satana, deci de rău şi lucrarea răului, şi să ne unim cu Hristos, urmându-I pe calea mântuirii.

Iubiţi credincioşi vă invit să ne deschidem sufletele cu bucurie şi împreunându-ne mâinile în rugăciune să ne aducem contribuţia noastră la idealul unităţii creştinilor. Să ne reamintim că anul milostivirii ne cere să fim mai disponibili faţă de confraţii noştri creştini pentru a-i cunoaşte şi a-i înţelege mai bine, fiind dispuşi spre iertare şi spre acceptare aşa cum Pontiful Roman ne invită: «Acest an jubiliar trăit în milostivire să poată favoriza întâlnirea cu alte confesiuni şi religii, să ne facă mai deschişi la dialog, să elimine orice formă de închidere şi de dispreţ şi să şteargă orice formă de violenţă şi de discriminare» (cf, MV, n. 23)”.

Viorica Sabo, redactor DIRMM

Pr. Daniel Avram, Consilier eparhial cu probleme de mass-media şi ecumenism, tel. 0729-884889

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *