Seara ecumenică în Capela „Sf. Iosif”

Seara ecumenică a fost înălțătoare.

Mai urmează să-i vedem roadele fapt posibil de fiecare dată când facem binele și înfăptuim dreptatea plină de iubire a lui Dumnezeu.

seara ecumenica 2023

Mulțumiri comitetului care ne-a ajutat în organizarea evenimentului: părinților vicari Florin Isac și Vlad Pupăză, domnului Vasile Ormenean, familiei Bodea (pe partea de agapă), respectiv celor care au format comitetul de primire alcătuit din reprezentanți ASTRU Cluj (mulțumim Leo, Adi și Cezara, care au întâmpinat oaspeții cu flori), primconsilierului Ioan Poenaru și viceprimconsilierului Dan Ciubăncan.

O nouă ediție a Săptămânii pentru Unitatea Creștinilor (18-25 ianuarie 2023)

Seara ecumenica de rugaciune 2023Am ajuns la o nouă ediție a Săptămânii pentru Unitatea Creștinilor (18-25 ianuarie 2023), din păcate, ca de obicei, destul de timidă la Cluj.

Ne bucurăm totuși să fim încă o dată gazda celui mai important eveniment ecumenic din oraș având în vedere că unitatea (trăirea fraternității) nu este un moft sau ceva secundar, ci este o dorință a Tatălui ceresc, exprimată în mod concret prin Fiul: ”ca toți să fim una”!

Este deopotrivă un fapt trăit în Biserica primară și o promisiune pe care Dumnezeu o va împlini, căci ne spune în mod clar: ”va fi o singură turmă și un singur Păstor”.

Unitatea în credință și iubire este normalitatea din care am căzut, ținta spre care tindem și certitudinea spre care ne îndreptăm.

Doamne îndură-te de noi!

Seară Ecumenică în Catedrala greco-catolică în construcţie din Cluj în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla celebrează, în anul dedicat Jubileului Milostivirii, între 18-25 ianuarie 2016, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”.

Octava de Rugaciune 2016

Intervalul celor opt zile, dintre 18-25 ianuarie, dedicat întâlnirii prin rugăciune şi dialog între creştinii diferitelor confesiuni, a fost iniţiat în 1908, în SUA, de către un preot anglican. Mai târziu, în 1968, Bisericile şi parohiile din întreaga lume au celebrat pentru prima dată Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor cu textele pregătite de Comisia „Credinţă şi Constituţie” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor împreună cu Secretariatul pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, care au desemnat apoi, în fiecare an, membrii Comisiei internaţionale care se ocupă cu redactarea textelor de referinţă.

Tema Octavei din 2016, este: «Chemaţi să vestiţi faptele minunate ale Domnului» (cf. 1Pt 2,9) şi a fost aleasă de reprezentanţii Bisericilor din Letonia, o ţară baltică ce a fost încreştinată în secolul al X-lea de misionarii bizantini, şi care după numeroase frământări a cunoscut şi întunericul totalitarismului sovietic comunist. După anul 1991, redeescoperind libertatea credinţei, poporul leton a redescoperit valorile creştine, între care şi bucuria rugăciunii împreună a creştinilor de diferite confesiuni. Continuă lectura „Seară Ecumenică în Catedrala greco-catolică în construcţie din Cluj în Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”

Seară Ecumenică la Cluj-Napoca

20 ianuarie 2015, Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca

În cadrul Octavei de Rugăciune pentru Unitate, la capela „Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca, Ierarhul de Cluj-Gherla, PS Florentin a invitat reprezentanţii cultelor creştine la o Seară de Rugăciune Ecumenică, marţi 20 ianuarie 2015. S-a intrat în procesiune, invitaţii purtând pahare cu apă. Apa din paharele de diferite culori s-a turnat apoi în acelaşi vas. Pr. consilier Daniel Avram a prezentat programul serii, ce a început prin rugăciune cu studenţii seminarişti greco-catolici. Moment surpriză: o fetiţă, Iulia, a dăruit flori invitaţilor şi preoţilor. Au urmat alocuţiuni: din partea Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului: Pr. Consilier Cristian Baciu, Biserica Unitariană din Transilvania: Dl. Norbert Racz; Protopopiatul Romano-Catolic Cluj-Dăbâca: Pr. Protopop Kovákcs Sándor; Episcopia Evanghelică-Luterană din Cluj: Pr. Oliver Fejer (secretar eparhial) şi Prezbiterul Valentin Tartamuş, de la Biserica Apostolică „Darul Vieţii”.

Viorica Sabo

Click aici (bru.ro) sau aici (Album Picasa) pentru albume foto

Octava de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor – seară de rugăciune ecumenică la Cluj

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla va celebra împreună cu întreaga lume creştină, în intervalul 18-25 ianuarie 2015, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”,eveniment organizat la nivel mondial de către Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor şi Comisia Credinţă şi Constituţie din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel, în această perioadă de opt zile, pe întreg teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, în biserici şi mănăstiri se vor oficia Sfinte Liturghii şi rugăciuni speciale pentru unitatea tuturor creştinilor. De asemenea, în unele parohii vor avea loc întâlniri de dialog şi rugăciune ecumenică, participări la astfel de momente organizate de celelalte confesiuni.

SONY DSCCu acest prilej, la fel ca în anii precedenţi, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla a invitat reprezentanţii cultelor creştine din Cluj-Napoca la o Seară de Rugăciune Ecumenică, programată în Capela „Sfântul Iosif” din incinta Catedralei în construcţie din piaţa Cipariu,  marţi 20 ianuarie 2015, de la ora 18.00. Programul acestei seri va cuprinde oficierea Ecteniei pentru Pace, cu participarea Studenţilor Seminarului eparhial „Sfântul Ioan Evanghelistul” şi momente de rugăciune şi alocuţiuni rostite, deopotrivă, de invitaţi şi de gazde, pentru a oferi împreună o mai puternică mărturie de credinţă şi unitate, precum şi o perspectivă a propriei comunităţi asupra ecumenismului.

Totul se va desfăşura în lumina textului evanghelic ales în acest an de Consiliul Naţional al Bisericilor din Brazilia, ca temă comună de meditaţie în cadrul Octavei: „A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: «Dă-Mi să beau!» (In 4,7)

În întâmpinarea acestui eveniment, care, din anul 1908 până azi creează, an de an, o punte de legătură şi prilej de cunoaştere reciprocă între Biserici, PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla a răspuns invitaţiei de a oferi cititorilor câteva gânduri despre acest eveniment: „Bisericile creştine se unesc din nou în rugă, în toate colţurile lumii, timp de opt zile, pentru a invoca într-un glas darul unităţii. O unitate în iubire faţă de Dumnezeu Tatăl, o unitate ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu Tatăl faţă de noi. O iubire care s-a revărsat asupra noastră prin Botezul creştin. Atunci apele Botezului au potolit setea sufletului nostru, însă pelerinajul vieţii e lung şi mai avem nevoie de-atâta apă vie …

„A venit o femeie din Samaria ca să scoată apă. Isus i-a spus: «Dă-Mi să beau!» (In 4,7) – o întâlnire şi o cerere nefireşti, împotriva regulilor vremii – constituie motoul evanghelic al Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor din acest an. Isus nu Se impune cu forţă sau duritate femeii, ci, dimpotrivă, îi împărtăşeşte acesteia slăbiciunea Sa umană, smerindu-Se. Dincolo de fântâna adâncă este mai important sufletul profund al femeii. Dacă în fântână, la adâncime, era apa care sătura setea, sufletul acestei femei nu a găsit încă adevărata şi unica apă care să-l poată sătura: acea iubire adevărată a lui Dumnezeu pentru poporul Său, a Mirelui Hristos pentru Biserică, Mireasa Sa. Pe de altă parte, şi Isus este însetat de iubirea noastră de Dumnezeu ca răspuns la iubirea Lui faţă de noi şi iubirea dintre noi, fiii aceluiaşi Tată, de la care primim apa vie a aceleiaşi iubiri.

De asemenea, Isus este însetat să poată oferi apa vie care potoleşte orice sete. Din osteneala însetării Lui, la ora a şasea a strigat: „Mi-e sete!”, şi, apoi, străpuns spre moarte, a devenit, prin învierea Sa, izvor de viaţă pentru toţii oamenii. Astăzi, Isus vine şi la mine şi-mi cere: „Dă-Mi să beau!”, altfel spus: „Arată-Mi iubirea ta!”, „Hrăneşte-Mă cu iubirea ta!”. Oare avem suficientă apă a iubirii în sufletele noastre? Să învăţăm, în această Octavă de Rugăciune pentru unitate, să cerem şi să oferim apa vie tuturor celor care sunt însetaţi, pentru ca, astfel, Domnul să fie lăudat şi numele Său preasfânt binecuvântat, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin”.

Viorica Sabo

Invitaţie la Seara Ecumenică în Capela „Sf. Iosif”

Afis - Octava si Seara Ecumenica 2014Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla va celebra, împreună cu întreaga lume creştină, în intervalul 18-25 ianuarie 2014, „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”.

Cu acest prilej, avem onoarea şi bucuria de a vă invita să participaţi, împreună cu reprezentanţii cultelor creştine din Cluj-Napoca, la Seara de Rugăciune Ecumenică, în Capela „Sfântul Iosif” din incinta Catedralei în construcţie din piaţa Cipariu,  marţi, 21 ianuarie 2014, de la ora 18.00.

Tema propusă pentru acest an este: „Oare a fost Hristos împărţit?” (1Cor 1,13), iar textele de referinţă şi meditaţiile au fost propuse de un grup de reprezentanţi din diferite zone ale Canadei, reunit la invitaţia Centrului Canadian pentru Ecumenism şi a Centrului pentru Ecumenism „La Prairie”. Canada este o ţara marcată de o puternică diversitate lingvistică, culturală şi chiar climatică. Această diversitate se regăseşte şi în trăirea şi exprimările credinţei creştine. În acest context, întrebarea Apostolului Pavel este foarte actuală, iar răspunsul comunităţilor creştine canadiene este de asemenea hotărât, având şi darul de a ne însufleţi pe calea unităţii: „«Oare a fost Hristos împărţit?». Cu credinţă răspundem: «Nu!». Şi totuşi comunităţile noastre generează diviziuni revoltătoare. Scrisoarea întâi către Corinteni ne orientează pe o cale în care putem valorifica şi dobândi darurile celorlalţi, chiar şi acum, printre atâtea diviziuni ale noastre, iar aceasta constituie o încurajare pentru noi în lucrarea noastră  pentru unitate”.

Vă aşteptăm cu drag să ne unim în rugăciune!

Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, 18-25 ianuarie 2013

Vă informez faptul că, în intervalul 18-25 IANUARIE 2013, celebrăm OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR care se va desfăşura
în acest an sub motto-ul: „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?”(Miheia 6, 6).

Pentru informaţii suplimentare vă oferim, mai jos,  textul broşurii şi afişul general al manifestărilor.

În comuniune de rugăciune,
Pr. Mircea Marţian

Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor
18-25 ianuarie 2013

 Cuvânt înainte

 „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?” (Miheia 6, 6) – este o întrebare pe care fiecare dintre noi, creştinii, trebuie să ne-o punem, nu doar acum, la început de an calendaristic, ci şi la începutul fiecărei zile şi chiar în fiecare clipă.

Acest gând al înfăţişării finale înaintea Domnului poate transforma în bine întreaga noastră viaţă, aşa cum îi învăţa şi Sfântul Antonie cel Mare pe ucenicii săi: „Gândul morţii de-l vei avea, spre viaţă îţi va fi”. Examinarea deasă a conştiinţei şi gândul morţii sunt cei doi piloni ai vieţii spirituale, care ne ajută să trăim clipa prezentă, clipa mântuirii, ca pe o clipă în care putem «acumula» acel dar spiritual preţios înaintea Domnului. Căci, la Domnul, nu podoaba trupului, nici averea, nici puterea şi nici onoarea nu reprezintă valori, ci tocmai podoaba sufletului: „dreptatea, iubirea, milostivirea şi smerenia” sunt cele cu care putem să ne arătăm Domnului.

Continuă lectura „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, 18-25 ianuarie 2013”